Zoopets bildarkiv


Hur söker man?

"Rött" akvarium

Foto: Joakim Näslund

100x100x100cm akvarium med kardinal, rödmuns- och dolkstickstetra.

Foto: Kjell Fohrman

120x50x40cm akvarium med svängd framruta. Innehåll skalarer och rödmunstetr

Foto: Kjell Fohrman

120x50x50 akvarium med välvd framruta, BTN Rocky bakgrund.

Foto: Kjell Fohrman

2 meter sydamerika

Foto: Anders Johnsson

4 meter långt akvarium

Foto: Kjell Fohrman

50x30x30 akvarium med killi.

Foto: Kjell Fohrman

540 liters akvarium

Foto: Patrik Groth

60x40x30cm akvarium med kilfläcksrasboror

Foto: Kjell Fohrman

720 liter sydamerika

Foto: Mattias Allroth

Akvariemässa i Nurnberg 2004

Foto: Kjell Fohrman

Akvariemässa i Nurnberg 2004

Foto: Kjell Fohrman

Akvariemässa i Nurnberg 2004

Foto: Kjell Fohrman

Akvariemässa i Nurnberg 2004

Foto: Kjell Fohrman

Akvariemässa i Nurnberg 2004

Foto:

Akvariemässa i Nurnberg 2004

Foto: Kjell Fohrman

Akvariemässa i Nurnberg 2004

Foto: Kjell Fohrman

Akvariemässa i Nurnberg 2004

Foto: Kjell Fohrman

Akvariemässa i Nurnberg 2004 - Tropica

Foto: Kjell Fohrman

Akvarium

Foto: Linda Ivarsson

Akvarium (60x30x30cm) med kubanska växter.

Foto: Kjell Fohrman

akvarium / muppins

Foto: Linda Ivarsson

Akvarium 200x60x60. Belysning MH. Innehåll kardinaltetra.

Foto: Kjell Fohrman

Akvarium 500 L

Foto: Göran G.Johansson

Akvarium med plastrot

Foto: Kjell Fohrman

Akvarium med välvd framruta, växter och kardinaltetra.

Foto: Kjell Fohrman

Akvarium på Malmöutställning

Foto: Maria Brandin

Bambuakvarium 180x50x50cm

Foto: Kjell Fohrman

Bambuakvarium med gurami.

Foto: Kjell Fohrman

Barbakvarium - hörnakvarium med svängd framruta.

Foto: Kjell Fohrman

Barbakvarium, växter samt en stor sten.

Foto: Kjell Fohrman

Biotop med regnbågsfisk från Lake Ifanten, Nya Guinea.

Foto: Kjell Fohrman

BTN Amazonas kardinaltetra

Foto: Kjell Fohrman

BTN Amazonas och kardinaltetra.

Foto: Kjell Fohrman

BTN Amazonas, växter och kardinaltetra.

Foto: Kjell Fohrman

BTN Miniamazonas, kilfläcksrasbora, Corydoras och sebrafisk.

Foto: Kjell Fohrman

BTN Rocky Juwel och kongotetra.

Foto: Okänd

BTN Rocky Juwel och kongotetra.

Foto: Kjell Fohrman

BTN slimline hos regnbågarna

Foto: Sonja Cygnel

Diamantneon + BTN miniamazonas

Foto: Kjell Fohrman

Dimmigt akvarium

Foto: Kjell Fohrman

Golvakvarie

Foto: Kjell Fohrman

GooGoos akvarium

Foto: Helen Werner

Hörnakvarium med svängd framruta - innehåll barber.

Foto: Kjell Fohrman

Hörnakvarium med svängd framruta. Innehåll kardinaltetra.

Foto: Kjell Fohrman

Juwelakvarium

Foto: Maria Hagberg

Kardinaltetra, växter och sten.

Foto: Kjell Fohrman

Kardinaltetror

Foto:

Kardinaltetror + dolkstickstetror

Foto: Kjell Fohrman

Kardinaltetror etc.

Foto: Kjell Fohrman

Kardinaltetror och dolkstickstetror - Tropica

Foto: Kjell Fohrman

Kongotetra i hörnakvarium med BTN moduler.

Foto: Kjell Fohrman

Kongotetror, växter och rötter.

Foto: Michael Prasuhn

Kubaakvarium

Foto: Kjell Fohrman

Kubakvarium

Foto: Anders Johnsson

Litet växtakvarium med Bedotia geayi.

Foto: Kjell Fohrman

Litet växtakvarium med segelfensmolly.

Foto: Kjell Fohrman

Litet Växtakvarium och tetror.

Foto: Kjell Fohrman

Ljusreflexer

Foto: David Sands

Macvarium

Foto: Christian Alfredsson

Malaysiabiotop: Akvarium 80x50x50cm.

Foto: Kjell Fohrman

Mikes akvarium

Foto: Micke Norén

Miniakvarium med belysning.

Foto: Kjell Fohrman

Miniakvarium med kardinaltetror.

Foto: Okänd

Niger flods-biotop. Akvarium 120x50x50.

Foto: Kjell Fohrman

Räkakvarium

Foto: Tony Karlsson

Rödmunstetraakvarium

Foto: Kjell Fohrman

Saltvatten och Tanganyikamixakvarium

Foto:

Simontorp

Foto: Kjell Fohrman

Tavelakvarium

Foto: Maria Brandin

Tavelakvarium med barber

Foto: Kjell Fohrman

Tavelakvarium med platy

Foto: Kjell Fohrman

Tetraakvarium

Foto:

Tetraakvarium, växter och sten.

Foto: Kjell Fohrman

Tigerbarbakvarium med många rötter.

Foto: Kjell Fohrman

Tropicaakvarium 130x40x40cm med kilfläcksrasbora.

Foto: Kjell Fohrman

Tropicaakvarium 130x40x40cm. Innehåll rödmunstetror.

Foto: Kjell Fohrman

Tropicaakvarium 150x50x50cm. Innehåll skalarer och kardinaltetra.

Foto: Kjell Fohrman

Tropicaakvarium 150x50x50cm. Innehåll skalarer och kardinaltetra.

Foto: Kjell Fohrman

Tropicaakvarium 150x50x50cm. Innehåll skalarer och kardinaltetra.

Foto: Kjell Fohrman

Tropicaakvarium 150x50x50cm. Innehåll skalarer och kardinaltetra.

Foto: Kjell Fohrman

Växtakvarium

Foto: Kjell Fohrman

Växtakvarium

Foto: Tony Karlsson

Växtakvarium med välvd framruta och rasboror

Foto: Kjell Fohrman

Växtakvarium och kardinaltetra.

Foto: Kjell Fohrman

Växtakvarium och rötter.

Foto: Kjell Fohrman

Växtakvarium, hög sten och tetror.

Foto: Kjell Fohrman

Växtakvarium, stenar och tetror.

Foto: Kjell Fohrman

Växtakvarium.

Foto: Ole Pedersen

Växtakvarium.

Foto: Ole Pedersen

Växtakvarium.

Foto: Ole Pedersen

Växtakvarium.

Foto: Ole Pedersen

Växtakvarium.

Foto: Ole Pedersen

Växtakvarium.

Foto: Ole Pedersen

Växtakvarium.

Foto: Ole Pedersen

Växter, rötter och kardinaltetra.

Foto: Kjell Fohrman

Växter, sten och tetror.

Foto: Kjell Fohrman

Välj kategori