Zoopet

Saltvattensakvarier - Album


Bilder

Pterapogon kauderni
Foto: Kjell Fohrman

Clownfiskar etc.
Foto: admin

Clown_B2
Foto: Kjell Fohrman

Clown_B5
Foto: Kjell Fohrman

Danmarks Akvarium
Foto: admin

Salt - Saltvatten
Foto: admin

Saltakvarium på Aquarama 2005
Foto: Kjell Fohrman

Saltakvarium på Aquarama 2005
Foto: Kjell Fohrman

Saltakvarium på Aquarama 2005
Foto: Kjell Fohrman

Saltakvarium på Aquarama 2005
Foto: Kjell Fohrman

Saltakvarium på Aquarama 2005
Foto: Kjell Fohrman

Saltakvarium på Aquarama 2005
Foto: Kjell Fohrman

Saltakvarium på Aquarama 2005
Foto: Kjell Fohrman

Saltakvarium på Aquarama 2005
Foto: Kjell Fohrman

Saltakvarium på Aquarama 2005
Foto: Kjell Fohrman

Saltakvarium på Aquarama 2005
Foto: Kjell Fohrman

Saltakvarium på Aquarama 2005
Foto: Kjell Fohrman

Saltakvarium på Aquarama 2005
Foto: Kjell Fohrman

Saltakvarium på Aquarama 2005
Foto: Kjell Fohrman

Saltakvarium på Aquarama 2005
Foto: Kjell Fohrman

Saltakvarium på Aquarama 2005
Foto: Kjell Fohrman

Saltfisk
Foto: Kjell Fohrman

Saltvatten.
Foto: admin

Saltvattensfisk
Foto: admin

Salt_-_fladdermusakvarium_1
Foto: Kjell Fohrman
Zoopet i stolt samarbete med
Nordiska ciklidsällskapet