Har försökt installera Smart Control både genom det av systemet upprättade wifi-nätverket och genom mitt hemnätverk. I båda fallen får jag meddelandet att ingen internetkontakt kunde upprättas.
Har absolut inga problem med mitt hemnätverk annars. Är det något jag måste göra för...