Nordiska ciklidsällskapet

Text: Michael Persson MP-artikel_4.jpg
Jag tänkte tipsa om ett bra sätt att komma över akvarielitteratur till en rimlig kostnad. Två gånger per år har biblioteken i min hemkommun utförsäljning, tidskrifter säljs ut vid ett tillfälle under vintern och böcker på sommaren. Det brukar annonseras i lokalpressen och på bibliotekets hemsida om när utförsäljningarna sker.
Det är oftast lite äldre böcker som inte har lånats ut så mycket som säljs ut. Eftersom akvarielitteratur inte tillhör de mest utlånade böckerna på biblioteken, kan man ofta hitta ett ganska bra utbud av dem vid utförsäljningarna. Den största nackdelen med äldre akvarielitteratur är att det ofta används gamla artnamn som inte längre gäller. Om har överseende med detta kan man göra riktiga fynd.

Vid den senaste utförsäljningen på vårt bibliotek köpte jag följande böcker, alla för 10 kr/styck:
Titel: Ciklider från hela världen
Författare: Robert J. Goldstein
Översättning: Britt-Marie Sundström
Förlag: ICA bokförlag
Antal sidor: 110
Antal bilder: Ca 80 färgfoton, ca 30 svartvita foton och skisser.
ISBN: 91-534-0446-7
Kommentar: Även om boken har några år på nacken så är den klart läsvärd. Boken inleds med kapitlen Varför just ciklider?, Klassifikation, Beteende, Val av ciklider, Utfodring, Vattnet och Dagboken. I dessa inledande kapitel finns mycket matnyttigt att läsa.
Akvariedagbok som det tipsas om i ett kapitel är ett klart underskattat hjälpmedel för akvaristen. Med några enkla anteckningar då och då om t ex när man bytt vatten, vattenparametrar, lek och andra iakttagelser kan komma till stor nytta när man vill lära sig hur akvariet fungerar.
Det är också kul att Nordiska Ciklidsällskapet omnämns i kapitlet om varför man ska välja just ciklider. Därefter kommer fyra kapitel som beskriver cikliderna enligt uppdelningen; Asiatiska ciklider, Afrikanska ciklider, De östafrikanska sjöarnas ciklider och Amerikanska ciklider. Totalt beskrivs här ett 100-tal ciklider. Boken avslutas med kapitlen Konstlad kläckning, Uppfödning av yngel och allra sist finns tips om mer att läsa om ciklider, där finns givetvis Nordiska Ciklidsällskapets medlemstidning Ciklidbladet med.

 

Titel: Biotopakvariet
Författare: Benny B Larsen & F. Ingemann Hansen
Översättning: Britt-Marie Sundström
Förlag: ICA bokförlag AB, Västerås
Utgivningsår: 1981
Antal sidor: 135
Antal bilder: Ca 10 färgfoton, ca 60 svartvita foton och skisser.
ISBN: 91-534-0620-6
Kommentar: En mycket bra bok som är ett lysande exempel på att även lite äldre litteratur fortfarande kan vara intressant. För även om vi idag har tillgång till läckra akvariebakgrunder som hjälpmedel när vi inreder biotopriktiga akvarier, så finns här massor med bra information och konkreta tips. Tolv kapitel beskriver tolv olika biotoper och hur man bäst efterliknar dem i akvarium. En fisknyckel innehållande ca 1100 fiskarter informerar om arternas storlek, ursprung och naturliga biotop. Längst bak i boken finns ett populärnamnsregister och en litteraturförteckning. En bok som borde finnas i alla akvaristers bokhylla.

 

Titel: Akvarieväxter i färg
Författare: Niels Jacobssen
Översättning: Helmut Pinter
Förlag: Almquist & Wiksell Förlag AB, Stockholm
Utgivningsår: 1980
Antal sidor: 157
Antal bilder: Ca 135 färgteckningar och ca 45 svartvita skisser.
ISBN: 91-20-04572-7
Kommentar: En av mycket få böcker om akvarieväxter som finns utgivna på svenska. Jag kan egentligen alldeles för lite om akvarieväxter för att uttala mig om boken. För mig är det i alla fall en utmärkt uppslagsbok där jag hittar den fakta jag behöver om växterna. Boken innehåller följande kapitel; Allmänt om akvarieväxter, Hur påverkar vattenförhållanden och fiskar akvarieväxterna?, Ordförklaringar, Litteratur, Färgplanscher och Växtbeskrivningar.

 

Titel: Akvariefiskar
Författare: Jens Meulengracht-Madsen
Översättning: Helmut Pinter
Förlag: Almquist & Wiksell Förlag AB, Stockholm
Utgivningsår: 1976
Antal sidor: 248
Antal bilder: Ca 455 färgteckningar.
ISBN: 91-20-04503-4
Kommentar: Idag finns det betydligt bättre böcker i ämnet. Boken är kul som kuriosa, t ex kan man läsa följande om cikliden Tropheus moorii; - ”Arten har enstaka gånger förökat sig i Skandinavien”. Idag tillhör T. moorii en av de mest odlade cikliderna inom hobbyn. Boken innehåller följande kapitel; Allmänt om akvarier, Fiskarnas byggnad och sinnen, Bestämning av fisk, Färgplanscher, Fiskbeskrivningar och Litteraturförteckning.

 Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik