CARES

Ordet amfibie kommer från grekiskans amphibios vilket betyder att den lever ett dubbelliv. De flesta av dessa djur lever nämligen först som larv i vattnet innan de går över till ett liv på land. Dock så återfinns även de allra flesta vuxna groddjur i en miljö av akvatiska områden och behöver i alla fall närhet till vatten. Man tror att groddjur ursprungligen har utvecklats från fiskar.

 Anlägger man en utedamm i trädgården så dröjer det inte länge innan grodor, paddor och salamandrar letar sig dit och det blir en damm full av liv. Foto Kjell Fohrman.Anlägger man en utedamm i trädgården så dröjer det inte länge innan grodor,
paddor och salamandrar letar sig dit och det blir en damm full av liv. Foto Kjell Fohrman.

Amfibier förekommer på de flesta kontinenter och i olika miljöer. I tempererade regioner blir de inaktiva under årets kallare perioder och i torra områden kan de gå i dvala under torrperioden. Groddjur är nämligen växelvarma/kallblodiga och deras kroppstemperatur varierar beroende på omgivningens temperatur.

Generellt är groddjur köttätande och i vatten äter de små fiskar och reptiler, kräftdjur och andra groddjur. På land äter de flugor, maskar och insekter som spindlar.

Många groddjur är utrotningshotade i sin naturliga miljö. Omkring 1/3 av världens groddjur (totalt finns det ca. 6.000 arter) är rödlistade och hundratals med arter har helt utrotats de senaste årtiondena. Minskningen av grodbeståndet gäller för hela världen, men hårdast drabbade är tropiska områden i Sydamerika och Afrika. Det finns många orsaker till att de är hotade som klimatförändringar, försurning, deras livsmiljöer är hotade (pga utdikning, avverkning av skog etc.), kemikalieutsläpp, UV-strålning samt pga av att nya sjukdomar och parasiter (t.ex. parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis) som många grodarter är känsliga för sprids.

De vackra Dendrobates-arterna är utrotningshotade i sin naturliga miljö men är ändå relativt vanliga inom hobbyn eftersom de odlas i hög utsträckning. Foto: Kjell Fohrman. De vackra Dendrobates-arterna är utrotningshotade i sin naturliga miljö men är
ändå relativt vanliga inom hobbyn eftersom de odlas i hög utsträckning. Foto: Kjell Fohrman.

De groddjur som förekommer i Sverige är fridlysta och det är inte tillåtet att hålla vildfångade groddjur. För vissa arter gäller dock en del undantag från detta och det är t.ex. tillåtet att i liten utsträckning samla in rom och larver och låta dessa utvecklas till vuxna djur. När de blivit vuxna skall de dock släppas tillbaka ut i naturen på samma plats där rommen samlades in.

Eftersom så många arter är ”listade” gäller en hel del regler för handel med dessa – så innan du säljer (eller för den delen köper) sådana arter kolla upp vad som gäller för just den arten du skall sälja/köpa.

Sjukdomar

Om de blir sjuka så är det nästan alltid beroende på felaktig skötsel (främst fodret och miljön) så man måste helt enkelt reda ut vad som är fel i skötseln och sedan rätta till detta. Har de väl drabbats av en sjukdom är de svåra att kurera.

Exempel på sjukdomar:

Red leg (bakterie): Insida lår på groda ev. kaliumpermanganat.
Vårsjuka (spring disease): Obotbar bakteriesjukdom
Fluglarver i näsborrarna: Dessa måste plockas bort mekaniskt.
Hudskador: Oftast pga dålig vattenkvalitet.
Skelettskador: Oftast pga kalkbrist i maten
Amfibietuberkulos: Blåsor och sår oftast pga dåligt vatten. Obotbart
”Salamanderpest”: Felaktig skötsel.
Uppsvullnader: Ensidig kost och/eller övermatning.
Ögonproblem: Oftast pga sugmaskar
Saprolegnia: Tas bort med pincett. Antiseptisk kost.
Giftutsöndring: Vissa arter kan utsöndra gift och därför bör man inte blanda olika arter.
Hudömsningsproblem: Slemhud ömsas och ätes upp. Om det inte funkar beror det oftast på B- vitamin brist.
Hudförändringar: För lågt pH (surt/basiskt vatten) kan ge hudförändringar.
Gälbuskarna kan lätt skadas (bett, skarpa stenar etc).

Engelska sidor med viss information om olika amfibiesjukdomar finns här, här och här. Det finns också en svensk terrariehemsida som även innehåller information om amfibier.

Vi har valt att dela in amfibierna i 3 grupper:

Stjärtlösa groddjur (grodor och paddor) – se denna sida.

Stjärtgroddjur (salamandrar) – se denna sida

Axolotlar – se denna sidaOm oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik