Akvariehelg

Text och foto: Troels Andersen och Oliver Knott

Svensk översättning: Eva Mohlin

Denna artikel publiceras med tillstånd av Tropica Aquarium Plants.

Fotona i denna artikel kan klickas upp till större format (gäller enbart Goldmedlemmar)

  

 Marsilea hirsuta är väl anpassad till att bilda en låg och tät grön matta i akvariets framkant. Växten blir bara ett par cm hög, växer långsamt och är enkel att hålla även för nybörjaren, då M. hirsuta, klarar sig bra med lite ljus. För experten, som har haft akvarie i många år, skapar det stora antalet gröna nyanser i den täta mattan ett vackert akvarie och bidrar till att skapa en unik djupverkan.

 


 

  

Det vetenskapliga namnet för Marsilea hirsuta (010) är ännu inte helt fastställt, även om Marsilea sp. odlats i flera årtionden. Tropica producerade växten första gången i slutet av 1980-talet, då den dock inte blev särskilt populär. Sedan år 2000 har intresset för M. hirsuta däremot ökat markant, och idag är den mycket populär bland akvarister.

  

 Marsilea är en vattenormbunke i familjen Marsileaceae och kommer ursprungligen från Australien. Familjen är uppkallad efter en italiensk botaniker (G. Marsili) från 1700-talet. Idag är Marsilea närmast en kosmopolit, och hos Tropica har vi flera gånger sett den på naturliga växtplatser i bl.a. Asien – här är det oftast varianten M. quadrifolia som är den vanligaste. Utöver M. quadrifolia kan M. drummondii också lätt förväxlas med M. hirsuta. Vattenormbunkens naturliga miljö är oftast sumpmarker (där den växer med bara rötterna och växtens nedre del i vatten), där den har längre bladstjälkar och betydligt fler flerdelade blad än när den växer helt under vatten.

  

 Hos Tropica odlas Marsilea hirsuta också under sumpliknande förhållanden, och på grund av detta levereras den normalt med ljusgröna fyrklöverliknande blad, men efter en tillvänjningsperiod under vatten utvecklar den andra bladformer. Den kan bilda en låg form med enkla blad som liknar en stor Glossostigma, men den kan också ha två-, tre- eller fyrdelade blad i olika höjd och i olika gröna till mörkgröna nyanser. Det är helt beroende av växtförhållandena.

  


  

När Marsilea hirsuta planteras i akvariet skall de gamla bladen från sumpstadiet klippas bort - dessa blad kommer ändå inte att klara sig under vatten. Från plantans bas kommer efter en tid nya undervattensblad som ofta liknar sumpbladen med tre- eller fyrdelade blad. Efterföljande blad blir normalt större och delar sig inte. M. hirsuta kan då och då utveckla längre blad som kan klippas av om det stör bilden av den snygga gröna mattan. 

Marsilea hirsuta är ännu ett exempel på en förgrundsväxt, som inte ser mycket ut för världen de första dagarna i akvariet, men där det med tiden kommer bildas en tät grön matta. Krukan kan delas i 3-4 portioner innan utplanteringen (rotdelen delas genom att man drar isär växten och sedan delar med en sax). De små portionerna planteras sedan med hjälp av en pincett, med 3-4 cm’s mellanrum. De första dagarna använder växten till att få rotfäste, sen börjar den bilda den gröna mattan. M. hirsuta klarar ett stort spektrum av ljus och CO2 förhållanden, och kan växa i både mjukt och hårt vatten och i ett brett pH-intervall. Utan CO2 och med lite ljus växter den dock nästan inte alls, den klarar sig bäst vid begränsad CO2-tillförsel och vid ett pH på 7,0. M. hirsuta trivs bäst i temperaturer mellan 20 och 26 grader, långa perioder med högre temperaturer skadar ofta växten.

 

 Referenser:

 Aquarium Plants

 Oliver Knotts personliga hemsida

 

 

 

Artbeskrivning hämtad från Tropicas hemsida

Namn: Marsilea hirsuta

Familj: Marsileceae

Kontinent: Australien

Ursprungsland: Australien

Höjd: 2-10+ cm

 Bredd: 5- 20 cm

 Ljuskrav: Mycket lågt - stort

 Temperatur: 18- 28 °C

 Hårdhet: Mycket mjukt - hårt

 pH: 5-7,5

 Växthastighet: Medel

 Svårighetsgrad: Medel

  

 Marsilea hirsuta är en spännande växt. Den levereras oftast med fyrklöverliknande blad, men efter en anpassningsperiod så utvecklar den olika bladformer. Den kan bilda en låg form med enkla blad, som påminner om en stor Glossostigma, men den kan också ha två- tre- eller fyrdelade blad med olika höjd. Allt är beroende av växtförhållandena. Oavsett vilken form som växten antar så sprider den sig snabbt runt i akvariet genom utlöpare. Det vetenskapliga namnet för denna säregna vattenormbunke är ännu inte helt fastställt.Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik