Stuart Grant Cichlid Fund

Text och foto: Claus Christensen

Svensk översättning: Joacim Ahlstrand

Denna artikel publiceras med tillstånd av Tropica Aquarium Plants.

 

 

Ludwigia är ett mycket formrikt släkte med många akvatiska arter. Ludwigia finns överallt i världen och har utvecklat de mest märkliga former, som oftast är anpassade till de lokala miljöförutsättningarna. På grund av de många vegetativa formerna har släktet råkat ut för många taxonomiska felplaceringar.


Ludwigia_helminthorrhiza_-_ludwigia_helminthorrhiza_large
 

Ludwigia helminthorrhiza finns utbredd över större delen av Syd- och Centralamerikas norra delar. I vilt tillstånd breder de ut sig likt flytande täcken längs flodbanker, dammar och sjöar. L. helminthorrhiza är en amfibisk planta och påminner om de flesta andra örtliknande växter då den växer i sumpområden. När den däremot växer i vatten utvecklar den några iögonfallande och mycket karakteristiska pontoner som består av en svampig och luftfylld vävnad som formar torpedliknande utväxter längs stängeln. Det är dessa små pontoner som ger växten dess märkliga och karakteristiska utseende.  Som flytväxt utvecklar L. helminthorrhiza dessutom rötter som hänger rakt ner från stängeln; men i naturen når dessa rötter ofta ner i bottenlagret och förhindrar på så sätt att växten flyter iväg med strömmen. Växten sprider sig kvickt med små sidoskott, men blir den för tät, utvecklar den små lodräta skott som inte får de karakteristiska små pontonerna.

 

Ludwigia helminthorrhiza kan utan problem växa helt dränkt men tenderar då att söka sig upp mot vattenytan och också här hjälper de små luftfyllda pontonerna till med att hålla skotten i upprätt läge vid vattenytan. När växten når vattenytan mister den normalt undervattensbladen, men den bibehåller rötternas kontakt med botten då den trivs med ett näringsrikt substrat. Växten är mycket ljuskrävande och den växer mycket bra med t.ex. metallhalogenbelysning. Vid mycket stark belysning kan den få vackra rödbruna blad samt mycket kortare avstånd mellan internoderna. Arten är en bra indikatorväxt för näringsbrist i akvariet eftersom bladen snabbt gulnar vid näringsbrist. Den är mycket temperaturtålig och fungerar bra som dammväxt under sommaren. Den passar naturligtvis bäst i öppna akvarier, då man bäst kan njuta av dess karakteristiska utseende, men den har samtidigt ett bra dekorationsvärde i mer traditionella akvarier. Fisk uppskattar också de gömställen den bildar, samt de skuggområden en flytväxt ger. Som ”lekplats” fungerar den också bra för vissa fiskarter.

 

 

Artbeskrivning hämtad från Tropicas hemsida:

Namn: Ludwigia helminthorrhiza
Familj: Onagraceae
Kontinent: Sydamerika
Region: Sydamerika
Höjd: 2- 4 cm
Bredd: 5+ cm
Ljuskrav: stort – mycket stort
Temperatur: 15- 30 °C
Hårdhet: mycket mjukt – mycket hårt
pH: 5-9
Växthastighet: medel
Svårighetsgrad: svår
Denna flytväxt kännetecknas av de särpräglade luftrötter som den utvecklar, samt ett kraftigt nät med rötter och dessa utgör bra gömställen för yngel. Den kan visserligen planteras ner i bottenmaterialet, men den kommer då mycket snabbt att söka sig upp mot ljuset och vattenytan. Ludwigia helminthorrhiza är mycket ljuskrävande och med stark belysning blir bladen rundare och lätt rödaktiga. Den är i ett öppet akvarium en mycket dekorativ växt och kan också mycket väl sommartid hållas utomhus i en damm.Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik