Djurmagazinet

Svensk översättning: Helena Jacobsson

Denna artikel publiceras med tillstånd av Tropica Aquarium Plants.

Fotona i artikeln är klickbara till större format (gäller enbart för Goldmedlemmar)

 

 

Tropica har en längre tid sålt en växt under namnet ”Pellia”, och den har nu fått ett nytt namn: Monosolenium tenerum. När växter byter namn, betyder det vanligtvis att botanikerna upptäcker att det rör sig om en helt annan växt än man först har trott, eller i sällsynta fall att två botaniker oberoende av varandra finner och namnger samma växt. Vid det sistnämnda gäller alltid det först offentliggjorda namnet. Med stavfel förhåller det sig annorlunda; stavfel blir ofta upprepat så många gånger att det riktiga namnet först upptäcks då man går tillbaka till originalbeskrivningen. I detta fall är det flera faktorer som spelar in, och det finns stavfel i både det gamla och det nya namnet. Monosolenium tenerum
har av misstag blivit känd som Pellia eller Pelia (med ett “l”) och det gamla felaktiga artnamnet har även det blivit stavat på två olika sätt - endiviifolia och endiviaefolia. Också Monoselenium stavat med ett ”e” istället för det tredje ”o”:et ses ibland. Man kan säga att förvirringen är stor och dessvärre var vi inte medvetna om detta på Tropica då vi tryckte växtstickorna, och därför kommer det i en övergångsperiod att finnas växtstickor där det tredje ”o”:et felaktigt är ett ”e”! Vi hoppas att det riktiga namnet Monosolenium tenerum med tiden kommer att bita sig fast hos både producenter och akvarister. Historien om de felaktiga namnen är en roande studie i sig själv - se den tyska Aqua-Planta nr. 3 – 2003 för att få hela historien.

 

Monosolenium tenerum är mycket sällsynt i naturen och återfinns enbart i små bestånd i Indien, Kina, Taiwan, Japan och kanske Thailand. M. tenerum kan närmast betraktas som vattenväxternas Gingko biloba (tempelträdet), en växt som är känd sedan förhistorisk tid och som nu är sällsynt i naturen, men som blivit väldigt populär att odla.

 

Monosolenium tenerum är en levermossa och har därför inga egentliga blad. Växtens gröna del, som liknar blad, kallas av botaniker för thallus (i plural - thalli), och denna thallus delas i gaffelformade grenar, som därför ger en kuddliknande form. Monosolenium tenerum kan bäst beskrivas som en Riccia, men 10 gånger större! Riccia är känd för att flyta på vattenytan om den inte förankras med fisklina eller hårnät vid botten, samt för att den kräver mycket goda förhållanden för att trivas! 

Monosolenium tenerum är mycket lättare att odla! Den är tyngre än vatten och stannar därför kvar på botten. Den ställer endast små krav på akvarieförhållandena, och när den har börjat växa formar den sig villigt till attraktiva kuddar på botten.

 

Växten är dock rätt bräcklig och delar sig lätt vid transport, så inplanteringen i akvariet kan därför vara svår. För att ge den bästa möjliga start, kan man i början fästa den med fisklina på en sten eller sprida små kvistar mellan andra plantor t.ex. Eleocharis, vilket hindrar den från att bli flyttad runt i akvariet av fisk eller av vattencirkulationen.

 

När Monosolenium tenerum trivs i ett akvarium får den blad som närmar sig 1 cm på bredden och gaffeldelar sig för varje 1- 1,5 cm . Bladet är vackert olivgrönt och lätt transparent, och trivs i en vid brett temperaturområde - 5 till 30 grader. Den kan klara sig i både skugga och fullt solljus, och den tål såväl hårt som mjukt vatten. Odlas M. tenerum under mindre gynnsamma förhållanden blir bladen längre (2- 3 cm ) och smalare (3- 5 mm ) och denna växtform är inte lika attraktiv.

På bladets undersida bildas det häftorgan (mycket tunna trådformade utväxter - filament). Dessa häftorgan heter rhizoider och med dessa kan den fästa sig på stenar och trärötter, men denna vidhäftningsmetod är inte särskilt effektiv under vatten. Även blad som inte sitter fast i underlaget bildas rhizoider som under vatten kan ses som en diffus slöja under thalli. Vid bra akvarieförhållanden med mycket ljus och CO2, bildas många syrebubblor som sitter fast i rhizoiderna och som kan få delar av växten att tappa fästet och stiga mot vattenytan.

 

 

Monosolenium tenerum kan odlas i ett fuktigt terrarium eller i små plastlådor på fönsterbrädan, bara det inte är för varmt. I naturen har man ännu inte funnit den helt dränkt, men det är troligtvis bara en tidsfråga innan det också kommer vittnesmål om detta. M. tenerum äts i allmänhet inte upp av fiskar, men fiskarna kan rota runt i växten och därmed också sprida den runt i akvariet! I akvariet kan den användas som förgrundsväxt eller som större kuddformationer i ett mot bakgrunden uppåtsluttande arrangemang. Endast fantasin sätter gränser!

 

Hos Tropica har den nummer 002C , och säljs i portioner som är fästa vid lavastenar (finns i 3 storlekar).

 

Ytterligare information om Monosolenium tenerum kan ses i den tyska Aqua-Planta nr. 3 – 2003.

 

Artbeskrivning hämtad från Tropicas hemsida:

 

Familj: Monoseleniaceae
Kontinent: Asien
Region: Asien
Höjd: 2-5+ cm
Bredd: 3-10+ cm
Ljuskrav: mycket lågt – mycket stort
Temperatur: 5- 28°C 
Hårdhet: mycket mjukt – mycket hårt
pH: 5-8
Växthastighet: medel
Svårighetsgrad: lätt
Monosolenium tenerum är en vacker levermossa, som bäst beskrivs som en jätte Riccia, som håller sig vid bottnen där den bildar kuddar. Det är en skör planta som lätt delar sig och den placeras bäst ut i akvariet om man med hjälp av en fisklina fäster den på en sten eller om man sprider ut små ”klumpar” av den mellan andra växter, t.ex. Eleocharis. När M. tenerum väl har anpassat sig ställer den mycket små krav. Växten är också känd under det felaktiga namnet Pellia

 Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik