Bli medlem på Zoopet

Text och foto: Claus Christensen
Svensk översättning: Helena Jacobsson
Denna artikel publiceras med tillstånd av Tropica Aquarium Plants.
Fotona i artikeln är klickbara till större format (gäller enbart för Goldmedlemmar)

 


Denna nya och särpräglade Echinodorus är en kulturväxt (farmavlad växt). På akvarieväxtodlingen "Oriental" i Singapore uppstod denna typ som en spontan mutation av Echinodorus x 'Rose' under 1992. Oriental Aquarium i Singapore är en av världens största akvarieväxtodlingar ägs av den kinesiska familjen Eu, och alla familjemedlemmarna har ledande poster i företaget. Odlingen är ca 50.000 m2 stort och inkluderar även ett laboratorium där de genomför vävkultur av akvarieväxter.
 
Tekniken går kort sagt ut på: en liten bit av växten desinficeras, så den är fri från bakterier och svamp. Därefter placeras denna bit med växtvävnad i ett ”provrör” med socker, näringsämnen och växthormoner. Vävnaden utvecklas sedan till en växt med hjälp av hormonerna, som får rötter och blad att utvecklas. Dessa små växter flyttas från "provröret" och ut i växthuset, där de växer upp till helt vanliga akvarieväxter! Denna teknik är känd under många namn: In vitro-kultur, meristem-kultur m.fl. och därutöver kallas det även populärt för ”provrörsodling”.

När det under de senaste åren har kommit många nya varianter, som uppstått under vävnadsodling, hänger det samman med att enkla celler under denna odlingsmetod på kort tid kan bli till tusentals växter. De naturliga mekanismer, som begränsar förändringar utspelas i laboratoriet. Cellerna är också utsatta för en kemisk påverkan som ökar växtligheten!

 

Echinodorus 'Oriental' skiljer sig från andra svärdplantor genom att de nya bladen är mycket fina, nästa transparenta och rosa-färgade. Bladfärgen skiftar därefter först till djupt röd med gröna nerver för att till sist på de äldre bladen ha en mörkt grön färg. Bladkanten är i övrigt vackert vågig. I sump (bara med rötterna under vatten) och under den första tiden under vatten röjs släktskapet med Echinodorus x 'Rose' genom att bladen har några karaktäristiska rödbruna fläckar. Bladen är i sump långsträckta och hjärtformade.

Växten utvecklas långsamt och kräver goda ljusförhållanden och ett näringsrikt underlag. Hur stor Echinodorus 'Oriental' kan bli är svårt att säga. Erfarenheter med Echinodorus-släkten visar, att en ny art först uppnår sin fulla storlek efter en längre tids odling. Dock kan vissa likheter med Echinodorus horizontalis tyda på en lägre växtform, som inte har någon benägenhet för att växa ur akvariet. Echinodorus 'Oriental's stamform Echinodorus x 'Rose' är en korsning mellan E. horizontalis och E. horemanii ”Rot”. Akvarieväxtodlingen H. Barth i Dessau utvecklade den sistnämnda plantan 1986. Echinodorus 'Oriental' är en särpräglad nyhet bland akvarieväxterna och den ger möjlighet att skapa nya färgkontraster i akvariet.

Artbeskrivning hämtad från Tropicas hemsida:

 Art: Echinodorus ''Oriental''
Familj: Alismataceae
Kontinent: Sydamerika, Kultivread
Höjd: 15- 30 cm
Bredd: 10- 15 cm
Ljuskrav: stort - mycket stort
Temperatur: 20- 28 °C
Hårdhet: mjukt - medel
pH: 5,5-7,5
Växthastighet: långsam
Svårighetsgrad: svår
Echinodorus 'Oriental' är en mutation, som 1992 uppstod genom vävnadsodling av Echinodorus 'Rosé' hos Oriental Aquarium i Singapore. Den osedvanligt transparanta ljusröda färgen på de nya bladen gör växten speciell och ger förutsättningar för nya färgkontraster i akvariet. Kraftig belysning och näringsrikt bottenmaterial främjar tillväxten. E. 'Oriental' är skyddad (växtpatent) och får endast odlas kommersiellt av den som har tillstånd till detta (av patentinnehavaren).Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik