Stuart Grant Cichlid Fund

Text: Troels Andersen

Svensk översättning: Helena Jacobsson
Denna artikel publiceras med tillstånd av Tropica Aquarium Plants.
Fotona i artikeln är klickbara till större format (gäller enbart för Goldmedlemmar)

 

Denna Lilaeopsis-art har varit känd i akvaristiken sedan slutet av 1980-talet. Lilaeopsis macloviana (Gandoger) Hill (Tropica nummer 40D) är väsentligt högre än övriga Lilaeopsis-arter, och är speciell genom att den bildar utlöpare som ”kryper” över akvariets botten. Från dessa utlöpare bildas det lodräta förgreningar som allt efter förhållandena kan bli 35- 50 cm höga.


Lilaeopsis macloviana
utgör i akvariet en vacker kontrast mot de traditionella stängelväxterna. Foto: Oliver Knott.

 

 Liksom flera andra Lilaeopsis-arter härstammar Lilaeopsis macloviana från Sydamerika. L. macloviana har hittats hela vägen längs västkusten, från Ecuador i norr till Argentinas sydspets samt på Falklandsöarna. I norr förekommer L. macloviana enbart på höga höjder (upp till 4700 meter ö.h.), medan arten längre ner i söder återfinns ända ner till havsnivå. Att arten växer på många varierande platser, från den plats i Pampas där Tropicas grundare, Holger Windeløv, fann växten under en ridtur, till flodmynningarna och strandängarna i bräckvattenområden, visar att växten är mycket anpassningsbar. Oftast hittar man L. macloviana i näringsfattiga områden med fuktig sand.
 


Lilaeopsis macloviana är vitt utspridd i Sydamerika från högt belägna områden i norr till havsnivå i söder.
 

Lilaeopsis macloviana tillhör i likhet med morötterna flockväxterna och om bladen krossas doftar den faktiskt morot. L. macloviana’s morfologi påminner något om de övriga Lilaeopsis-arterna. Sålunda har L. macloviana en krypande rhizom (jordstängel), men skiljer sig från övriga Lilaeopsis-arter genom att ofta ha en uttalad vertikal förgrening med flera blad som sitter tätt ihop på sidogrenarnas spetsar. Bladen är oftast rundade, men kan också vara platta, och längden varierar från några cm upp till 35 cm . Sålunda kan L. macloviana liknas med en ”fylligare” Vallisneria-form. I de näringsfattiga områden där växten återfinns är växten låg och tuvformad, medan bladen blir längre och mindre förgrenad när den odlas i sump (med enbart rötterna under vatten) i en fuktig och varm miljö. Blommorna sitter tillsammans (3-10 stycken) i en liten blomflock, och frukten är mer eller mindre kulformad. Frukten, liksom bladens morfologi, kan vara mycket variabel beroende på växtförhållandena, och kan variera i storlek mellan 0,1- 2,5 mm .

 

Hos Tropica odlas Lilaeopsis macloviana i sump, och uppnår en storlek som tillåter att plantan kan delas i två-tre delar vid utplantering i akvariet. I akvariet bildar L. macloviana utlöpare och relativt snabbt täcker den en stor bottenyta med vertikala blad spridda över hela området. Växten kan klara både lite och mycket ljus och näringsfattiga förhållanden, men växer snabbast vid mycket ljus och ett näringsrikt substrat, eventuellt tillsammans med tillsättning av gödning i vattnet. Erfarenheten av L. macloviana som akvarieväxt är fortfarande begränsad, men preliminära observationer visar att den är lätt att hålla i akvarium och växer bra i olika ljus-, CO2- och temperatur-förhållanden.
Litteratur:
Petersen G. (1987). Lilaeopsis macloviana: en ny akvarieplante. Aqua Planta Scandinavica 1: 8-11, på Danska

Petersen G. (1991). Lilaeopsis macloviana (GANDOGER) HILL. Aqua Planta 16: 102-105, på Tyska

 


Artbeskrivning hämtad från Tropicas hemsida:

  

Art: Lilaeopsis macloviana
Familj: Apiaceae
 Kontinent: Sydamerika
Höjd: 30-50+ cm
Bredd: 3+ cm
Ljuskrav: lågt - mycket stort
Temperatur: 20- 30°C
Hårdhet: mycket mjukt - hårt vatten
pH: 6-7,5
Växthastighet: snabb
Svårighetsgrad: lätt
 Denne Lilaeopsis-art är mindre ljuskrävande och betydligt högre än övriga Lilaeopsis-arter. Längden på de luftfyllda bladen är avhängig av akvariets ljus och näringsförhållande. L. macloviana´s utlöpare kryper iväg över akvariets botten och från utlöparna bildas det lodräta förgreningar. I sin tillväxtform liknar den Vallisneria. Den växer snabbt och är lättskött. Arten återfinns på många olika slags ställen, alltifrån fyndplatsen på Pampassen i Anderna till flodmynningar och strandängar i bräckvattensområden, och detta visar på att den är mycket anpassningsbar. Denne växt tål således även de låga saltkoncentrationerna i ett bräckvattenakvarium.Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik