CARES

Text: Trols Andersen, Claus Christensen och Ole Pedersen
Svensk översättning: Eva Mohlin
Denna artikel publiceras med tillstånd av Tropica Aquarium Plants.
Fotona i artikeln är klickbara till större format (gäller enbart för Goldmedlemmar)


Den konstanta strömmen av nya Echinodorus-sorter ställer krav på seriösa urvalskriterier i Tropicas produktutvecklingsavdelning. För när är det egentligen tal om en ny Echinodorus, och när är det bara ett nytt namn på en växt som i verkligheten inte skiljer sig särskilt mycket från någon av de omkring 30 Echinodorus-typer som vi redan producerar? De två senaste som vi har valt ut för produktion är Echinodorus ’Aquartica’ och Echinodorus ’Red Diamond’ och vi förklarar här för akvarister varför det är tal om två unika Echinodorus-typer.

 

Så här vacker ser Echinodorus 'Red Diamond' ut i akvariet.  Foto: Oliver Knott.
 

 Echinodorus-släktet är ett av de mest tacksamma vattenväxtsläktena att förädla och på så sätt kunna skapa nya och spännande sorter. Detta förädlingsarbete tog fart i det tidigare DDR, där resmöjligheterna var begränsade, och där akvarieplantskolorna därmed inte hade möjlighet att presentera nyheter baserade på växter som samlats in i naturen. I stället började t.ex. Hans Barth att driva fram nya Echinodorus-sorter, både med hjälp av korsbefruktning och olika tekniker som inkluderar framprovocerade mutationer med hjälp av kemikalier och strålning.

 

 Förädlingsarbete med Echinodorus-släktet runt om i världen har senare resulterat i en konstant ström av nya typer. På Tropica måste vi därför löpande ta ställning till om vi vill lägga in en ny Echinodorus i vår produktion, eller inte. Vi har stränga kriterier för detta urval för att undgå att det bara blir ett nytt namn på en växt som i verkligheten inte skiljer sig från någon av de 30 Echinodorus-typer som vi redan har i produktion. Storlek, färg och livsduglighet är de tre viktigaste kriterierna i denna urvalsprocess.

 

 De flesta Echinodorus-växter är stora, och vi söker därför medvetet efter fler mindre sorter som kan användas i förgrunden eller i akvariets mellandel, och gärna i mindre grupper. Färgen är också viktig, då olika gröna och röda nyanser ger en snygg, omväxlande anblick i akvariet. Vi vill därför gärna ha markanta färgskillnader, inte bara små skillnader som i antalet fläckar på bladen. Slutligen så spelar livsdugligheten en stor roll i vårt urval. Många nya sorter är både svåra att producera och växer dåligt hos akvaristen, och vi måste därför – genom omfattande tester i vårt labb och i växthuset – säkra att de nya formerna vi presenterar kommer att vara till glädje hos akvaristen genom att växa bra. Utifrån dessa tre huvudkriterier har vi valt den låga, kompakta Echinodorus ’Aquartica’ och den färgglada Echinodorus ’Red Diamond’.

 

 Echinodorus ’Aquartica’
Echinodorus ’Aquartica’ är resultatet av en korsning mellan flera olika Echinodorus-typer, här ibland Echinodorus horemanni och flera rundbladiga Echinodorus-arter. Sorten är utvecklad av Kristian Iversen från företaget ’’Aquartica’’. Med en låg och kompakt växtform är Echinodorus ’Aquartica’ unik i mängden av Echinodorus-arter och speciellt attraktiv som förgrundsväxt. Den växer långsamt och blir efter flera månader sällan mer än 10- 15 cm hög. De ovala bladen är friskt gröna och kraftiga och detta bibehålls även efter att de flyttats från sump (enbart rotsystemet i vatten) till ett liv som undervattensväxt. Just bladen är det som skiljer Echinodorus ’Aquartica’ från de vanliga smalbladiga förgrundsväxterna i Echinodorus-släktet.

 


Echinodorus 
’Aquartica’ i en mindre grupp mitt i akvariet. Foto: Oliver Knott.

 

 Echinodorus ’Aquartica’ är lämplig både som solitär växt och som på bilden i mindre grupper med 5-6 växter. Rödaktiga och rosa skiftningar i bladen kan förekomma vid starkt ljus, medan den vid sämre ljusförhållande blir mindre och mer kompakt. Echinodorus ’Aquartica’ är lätt att hålla, den är attraktiv och annorlunda, och kommer förmodligen att bli mycket uppskattad av akvarister.

 

 Echinodorus ’Red Diamond’
Echinodorus
’Red Diamond’ har skapats genom odling i Ukraina, sannolikt genom en korsning mellan Echinodorus horemanni ’Red’ och Echinodorus x barthii. Resultatet är en attraktiv svärdplanta, med blad i röda färger som skiftar från svagt rosa till mörkt rubin, som passar såväl som förgrundsväxt som i akvariets mellandel. Det är just färgspelet mellan de röda nyanserna som gör den mycket attraktiv och ofta kan man observera flera olika färgnyanser (såväl i gröna som röda färger) på blad på samma växt. I motsats till många av de övriga Echinodorus-arterna stannar Echinodorus ’Red Diamond’ i en storlek som gör att den är speciellt lämpad som solitärväxt även i mindre akvarier. I större akvarier rekommenderas att man planterar den i mindre grupper

 


Echinodorus
’Red Diamond’  med sina vackra rubinröda blad: Foto: Christel Kasselmann.

Tillväxten för Echinodorus ’Red Diamond’ främjas av ökad näring i bottenmaterialet. Under optimala förhållanden kan växten bilda 1-2 nya blad varje vecka. Bra ljusförhållanden gynnar bildandet av de rubinröda bladen. Echinodorus ’Red Diamond’ är dessutom lättskött och med de röda nyanserna i bladen så skapar Echinodorus ’Red Diamond’ en mycket vacker och iögonfallande kontrast till muren med gröna bakgrundsväxter.

 

Referenser:
Aquarium Plants av Christel Kasselmann

Echinodorus - Die beliebtesten Aquarienpflanzen av Christel Kasselmann

 

Artbeskrivningar hämtade från Tropicas hemsida:

Art: Echinodorus ’Aquartica’

 
Familj: Alismataceae
Kontinent: Kultiverad, Sydamerika
Höjd: 10 - 15 cm
Bredd: 10 - 15 cm
Ljuskrav: lågt – stort
Temperatur: 18- 28°C
Hårdhet: mjukt – hårt
pH: 6,5-8
Växthastighet: långsam
Svårighetsgrad: lätt
Echinodorus 'Aquartica' kännetecknas av friskt gröna och runda blad. Växten har en kraftig och låg, kompakt tillväxt, som gör den till en dekorativ solitärväxt. Echinodorus 'Aquartica' växer långsamt, är lättskött och behåller i akvariet de fräscha gröna bladen vid normala ljus- och näringsförhållanden. Växten är en korsning mellan flera olika framodlade växter – bl.a. E. horemanni och flera rundbladade Echinodorus-arter. Echinodorus 'Aquartica' har utvecklats av Kristian Iversen från företaget ''Aquartica''.

Art: Echinodorus ’Red Diamond’

Familj: Alismataceae
Kontinent: Kultiverad, Sydamerika
Region: Sydamerika
Höjd: 15- 25 cm
Bredd: 20- 30 cm
Ljuskrav: medel – mycket stort
Temperatur: 15- 30°C
Hårdhet: mjukt – mycket hårt
pH: 6-8
Växthastighet: medel
Svårighetsgrad: medel
Echinodorus 'Red Diamond' har skapats genom odling i Ukraina, sannolikt genom att man korsat E. horemanni 'red' och E. x barthii. Resultatet är en attraktiv svärdplanta med rubinröda blad. I motsats till många andra Echinodorus-arter förblir Echinodorus 'Red Diamond' i en sådan storlek att den är speciellt lämpad som solitärväxt i mindre akvarier. Ökad näring i underlaget ger en kraftigare tillväxt, medan bra ljusförhållanden främjar bildandet av de rubinröda bladen.

 

 

 Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik