Nordiska ciklidsällskapet

Text och foto: Claus Christensen
Svensk översättning: Joacim Ahlstrand
Denna artikel publiceras med tillstånd av Tropica Aquarium Plants.
Fotona i artikeln är klickbara till större format (gäller enbart för Goldmedlemmar)

Några av de växter som vi har i akvarium växer i naturen på stenar och trärötter och de släkten som är bäst lämpade för detta är Anubias, Microsorum, Bolbitis och Vesicularia (javamossa). Typiska biotoper för denna typ av växter är området vid ett litet vattenfall, antingen i en liten damm nedanför vattenfallet, eller på stenar och klippor som hålls konstant fuktiga av vattenmolnet från vattenfallet. Den sistnämnda växtkategorin häftar sig fast i håligheter och sprickor i och mellan stenar och rötter och de sitter med sina speciella häftrötter (cramponer) så hårt fast att det är nästan omöjligt att ta bort dom.

 

 

Idén att systematiskt producera dessa växter fastsatta på stenar och rötter föddes i en akvarieaffär. I denna affär var akvarieväxter inte ett primärt försäljningsobjekt, utan dessa ansågs mest vara i vägen när man skulle fånga fiskarna eller när man skulle rengöra akvariet. Den logiska lösningen på detta var ganska naturligt att använda växter som satt fast på stenar eller rötter, eftersom man vid behov lätt kunde flytta på dom. Därför startades en försöksproduktion på Tropica.

 

 

 

Även om många akvarister i åratal har fäst växter på stenar och rötter, var det långt ifrån en lätt sak att få detta att fungera i en systematisk produktion. Produktionen är ganska platskrävande och dessvärre är många av dessa växter mycket långsamväxande, vilket gör att det kan ta upp till ett år att få dom i försäljningsstorlek. Det var också svårt att få tag i tillräckligt med trärötter i lagom storlek och som dessutom skulle vara tunga nog till att hålla nere växterna under vattenytan. Med hänsyn taget till fraktkostnaderna, var också vanliga stenar för tunga för att kunna användas i produktionen och istället valde vi ett lättare material – isländsk lava.

 

 

Affärerna som köpte dessa produkter var väldigt nöjda. Om fiskarna var för svåra att fånga flyttade de helt sonika på växterna och resten var lätt som en plätt. Snart visade sig också andra fördelar. Nya fiskar anpassade sig snabbare vid akvarieförhållandena och fick på så snabbare sin naturliga färg och föreföll inte så stressade. Vår försäljning ökade.

 

Dessa växter var dock egentligen inte avsedda för försäljning till konsument utan som ”utställning” och en praktisk lösning i affären, samtidigt som det kunde ge lite idéer om vad man kan göra. Tropica ställdes därför inför en ny utmaning när affärernas kunder ville köpa dom också. Här på Tropica var vi inledningsvis mycket skeptiska till att de skulle kunna säljas till konsument eftersom de pga av de krångliga produktionsmetoderna kostade mycket mer än övriga växter. Men i realiteten så översteg efterfrågan utbudet och detta även efter att vi rejält utvidgat produktionen.

 

Akvaristerna var uppenbarligen villiga att betala ett merpris för de fördelar som dessa växter ger vid akvariets inredning och dekorering. Man kan snabbt inreda ett akvarium med hjälp av dessa växter samtidigt som man slipper ett akvarium som under den första tiden ser nyinrett ut. Växterna kan också placeras på så sätt att man kan gömma pumpen och andra tekniska installationer i akvariet. Detta, och det faktum att växterna kan flyttas runt i akvariet utan att växten stannar i tillväxten, har också gjort dessa växter mycket populära för utställningsändamål.

 

Många akvarister hoppar över de s.k. fiskkuporna men de kupentusiaster som finns har stora problem med att förankra växterna, eftersom det nästan inte finns någon bottensubstrat i kuporna. Växter på sten och trärötter är därför en bra lösning på detta problem och just dessa växter är också rätt robusta och kräver inte så mycket ljus. Användandet av fisk i situationer som dessa blir därför nästan överflödigt, eftersom växterna och rötterna i sig utgör en väldigt vacker dekoration.

 

 

Produktionen av akvarieväxter började med odling av enstaka arter, en praxis som snart avlöstes av växter som producerades i plastkrukor. Odling av växter på sten och rötter – som vi kallar för 3:e generationsväxter – är en naturlig utveckling av denna process.

 

 

 

Ett litet exempel på hur man inreder ett akvarium med stenar och/eller rötter:

 

 

 

För att uppnå djupverkan  bör underlaget luta upp emot akvariets bakruta. Börja med att placera några växter mitt i akvariet (speciellt lämpliga för detta är just Tropicas "sten/rot-växter" eftersom man lätt kan flytta på dom), så att de är i balans med varandra.

 

 

 

Alla Tropicas växter har en liten skylt  där det bl.a. anges hur stor växten blir. Placera den största växten bakom gruppen med "sten/rot-växterna" och lägre växter framför gruppen.

Till slut kan man plantera en s.k. solitär växt på ett ställe där den har plats omkring sig för att växa ut och visa all sin prakt.

 

 

 

Det kan gärna vara "hålor" i planteringen eftersom det ökar djupverkan. Den mest dekorativa verkningen uppnås genom att man väljer växter i olika nyanser och med olika bladformer. 

Men man skall inte ha alltför många växter och dessutom blir många växter vackrast och trivs bäst om de planteras i grupper.

 

Exempel på akvarier där "sten/rot-växter" använts vid inredningen.Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik