Djurmagazinet

Svensk översättning: Kjell Fohrman
Denna artikel publiceras med tillstånd av Tropica Aquarium Plants.
Fotona i artikeln är klickbara till större format (gäller enbart för Goldmedlemmar)  

Tropica driver upp de flesta av sina växter i små plastkrukor och i dessa så använder de ett speciellt utvecklat substrat av Grodan stenull. Detta har också den fördelen att växterna kan exporteras till andra länder (växter planterade i jord får inte tas in i de flesta länder).

 

 

Uppdragningen sker som sagt i små plastkrukor som sedan följer med och skyddar växten ända hem till akvaristen. Stenull är ett poröst material som bevarar syret och bidrar till att ge växterna optimal näringstillförsel samt perfekt utvecklade rötter. Resultatet blir ett livsdugligt och ett väl förgrenat nät av tunna vita rötter, vilket visar på en sund växt. Motsatsen är tjocka blåaktiga rötter som tyder på syrebrist med felaktig eller otillräcklig tillförsel av näringsämnen. Vi använder en växtnäring, utvecklad och optimerad av Tropica egna biologer, som är baserad på många års forskning och erfarenhet.

 

Näringslösningen tillsätts det vatten som hela tiden strömmar genom alla växthusen och når runt till samtliga växter. Tropica odlar en del växter submerst (helt dränkta i stora kar), medan de flesta växterna odlas emerst (bara plastkrukan med stenull är under vattenytan). Näringsinnehållet i vattnet övervakas och doseras elektroniskt, vilket gör att gödningsbalansen alltid är densamma.

 

Plastkrukorna med stenull skyddar och ger rötterna perfekta växtbetingelser från de första späda sticklingarna fram till dess att de skall planteras ut och dessutom skyddar de växten under transporten ända hem till akvaristen. Därefter fyller de ingen funktion (kan t.o.m. där begränsa tillväxten något) och bör därför avlägsnas för optimal tillväxt.

 


Först avlägsnar man krukan och stenullen. Plastkrukan plockas lätt bort genom att man klämmer ihop den enligt ovan. Därefter lossas rötterna omsorgsfullt från stenullen och denna avlägsnas sedan försiktigt. Om det är svårt att avlägsna stenullen underlättar det ofta om man håller ner växten i vatten (inte i akvariet – för då skräpar det ner där), då brukar stenullen släppa lättare.

  
De rötter som nu frigjorts sprids ut så mycket som möjligt och trycks ner i akvariets bottenmaterial.

 

 
Om rötterna är så långa att de inte kan spridas ut ordentligt, kan de kortas med hjälp av en sax eller kniv. Det är mycket viktigt att vara noggrann med att sprida ut rötterna eftersom de rötter som bildar en klump annars lätt ruttnar.

 

 
Små täta växter som Lilaeopsis och liknande kan vara svåra att plantera om man tar bort stenullen (växten ramlar sönder i ”småbitar”). För denna typ av växter är det därför bättre att bara skära bort den nedersta delen av stenullen och låta överdelen följa med vid planteringen.

 

 
Innan man planterar är det bäst att först plocka bort de äldsta bladen (som oftast är de yttre och största bladen). Det ser snyggare ut och den nya växten kommer ändå att utveckla nya blad i takt med att den anpassar sig till vatten- och ljusförhållandena i vattnet. Gamla blad har svårare att anpassa sig till en ny miljö och om de får sitta kvar tar de bara näring från de unga bladen vilket leder till att dessa får sämre förutsättningar att klara sig.


Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik