Djurmagazinet

Text och foto: © Takashi Amano.
Svensk översättning: Mike Norén.

Klicka på Amanos fantastiska foton så ser du dom i hela 1250 pixlars storlek (gäller enbart goldmedlemmar).

Artikeln kan diskuteras i denna forumtråd på Zoopet.

 

Att kunna odla vattenväxter i akvarium under lång tid är en av de grundläggande principerna för Nature Aquarium tekniken. Detta kallas också långvarig drift av ett vattenlandskap, och är grunden för Nature Aquarium tekniken eftersom vattenväxter inte bara växer tätt och blir vackra, utan också med tiden får ett naturligt utseende. Jag fick experimentera mycket innan jag kom fram till Nature Aquarium tekniken, och det som krävde mest arbete var substratet.

Det första jag fokuserade på var rötternas funktion. De flesta växter tar upp sin näring via rötterna. Vissa vattenväxter som är väl anpassade till ett liv i vattnet tar upp näring direkt genom bladen (till exempel Riccia och stjälkväxter (”stem plants”), men ganska många tar effektivt upp näring via sina rötter, till exempel Cryptocoryne, Echinodorus,Nålsäv, Glossostigma och ”Cobra Grass” (Liliaeopsis sp. /övers. anm.). Eftersom dessa växter ofta används för att skapa layouten i Nature Aquarium, måste substratet innehålla tillräckligt med näring. Det är väl känt att mikroorganismer i jord spelar en viktig roll för att växter ska kunna ta upp näring genom sina rötter, så jag funderade på hur man kunde både lagra näring och odla mikroorganismer i substratet.

Naturlig jord innehåller organiskt material från nedbrutna växter och fallna löv som bryts ner av jordbakterier till oorganiska näringsämnen som växternas rötter kan ta upp. Om denna naturliga process kan återskapas i ett akvarium bör vattenväxter växa bra. Tyvärr ruttnar organiskt material som placeras under gruset på grund av brist på syre, och försämrar vattenkvaliteten. Porerna i finkornig sand blockeras av vattentrycket och blir ogenomsläppliga. När jag blandade organiska näringsämnen med grus av porös lavasten och placerade blandningen under gruset, började vattenväxterna växa bra. Lavastenen gynnar aeroba mikroorganismer som bryter ned det organiska materialet genom att det gör så att substratet inte sätter igen och blir ogenomsläppligt. Jag döpte blandningen till Power Sand och använder det till det understa lagret i substratet.

Jag använder många olika akvariestorlekar till mina Nature Aquarium, och det finns många olika akvarieväxter av olika storlekar. Trots att Aqua Soil fungerar bra när man odlar stora växter i stora akvarier, kan det ibland hända att kornstorleken är för grov för små växter i små akvarier, och att de därför inte växer bra. Marsilea sp. och Hemianthus callitrichoides är särskilt känsliga för detta. När jag planterar dessa växer använder jag därför ett tunt lager av pulveriserad Aqua Soil. I små akvarier använder jag endast pulveriserad Aqua Soil, men i akvarier större än 60 centimeter lägger jag pulveriserad Aqua Soil ovanpå det vanliga Aqua Soil lagret. Jag undviker i större akvarier att endast använda pulveriserad Aqua Soil eftersom substratets porer sätts igen av vattentrycket. Om nyplanterade växter lossnar efter plantering trots att jag använt pulveriserad Aqua Soil, så planterar jag dem igen och sprider lite pulveriserad Aqua Soil över dem för att få dem att stanna kvar. Pulveriserad Aqua Soil är lämpligt att använda på det viset på grund av att det är tillräckligt finkornigt för att falla mellan bladen och ta sig in mellan rötterna.

Jag använder ibland kosmetisk sand i förgrunden för att variera substratet. Mycket fin sand är inte lämplig för långvarig drift av vattenlandskap, men kosmetisk sand med något grövre kornstorlek som t.ex. ”Bright Sand” fungerar bra, eftersom det döljer smuts och låter vatten cirkulera. Mycket finkornig sand som ”Rio Negro Sand” fungerar en kort tid, men med tiden blockeras porerna och sanden blir mörk och syrefri även om man bara har ett tunt lager. Vill man hålla igång ett vattenlandskap under lång tid bör grovkornig kosmetisk sand fungera bra.

 

Akvarie 1

Diverse Cryptocoryne och ”Cobra Grass” planterade i standardsubstrat med Power Sand, Aqua Soil och pulveriserad Aqua Soil. Detta substrat möjliggör hälsosam och tät tillväxt även hos svåra växter

Jag använde först grov havssand som nästa lager i substratet, men det visade sig att sanden ökade vattnets hårdhet och gjorde så att vissa växter inte växte bra. Återigen sökte jag efter lösningen genom att studera naturlig jord. Naturlig jord innehåller diverse organiska och oorganiska komponenter som gynnar tillväxt. Växter växer särskilt bra i svartjord som är rik på organiska syror som humussyra och spårelement som järn. Naturlig jord har i allmänhet surt pH och har en förmåga att adsorbera kalciumjoner, vilket gör vattnet svagt surt och mjukt och lämpligt för odling av vattenväxter. Tyvärr orsakar jord som tillsätts till ett akvarium att vattnet blir grumligt och att substratet blir ogenomsläppligt, så jag behandlade den naturliga jorden för att undvika de här nackdelarna, och kallade produkten för Aqua Soil. Aqua Soil ökar dramatiskt tillväxten hos nästan alla vattenväxter, och minskar antalet växter som misslyckas med att växa. Cryptocoryne och Echinodorus, som tenderar att sprida ut rötter i substratet och växter som växer via utlöpare som nålsäv och Glossostigma, samt ”Cobra Grass” som har snabbväxande rötter, växer särskilt bra i detta substrat. Svagt surt och mjukt vatten är lämpligt för att odla praktiskt taget alla stjälkväxter. Resultatet blev att kombinationen Power Sand och Aqua Soil är grunden för det substrat som används i Nature Aquarium.  

Akvarie 2

Ett tunt lager av pulveriserad Aqua Soil placerad ovanpå substratets yta hjälper små vattenväxter som ”Cuba Pearl Grass” att växa bra.   Akvarie 1:
Akvarium: Längd 60 x bredd 30 x höjd 36 (cm)
Belysning: Högtrycksnatriumlampa 20W x 4
Filter: Super Jet Filter ES-600
Substrat: Aqua Soil, Power Sand Special S, Bacter 100, Clear Super, Tourmaline BC, Penac W/for Aquarium, Penac P
CO2: Pollen Glas, 3 bubblor per sekund via CO2 Glass Counter (med Tower/20)
Luftning: Lily Pipe P-2
Tillsatser: Brighty K; Green Brighty STEP2; ECA
Vattenbyte: 1/3 per vecka.
Vattenkvalitet: Temperatur: 26oC; pH: 6.8; TH: 20 mg/l
Vattenväxter: Eleocharis acicularis, Hemianthus callitrichoides
Fiskar: Hemigrammus rodwayi, Crossocheilus oblongus, Otocinclus sp.
Räkor: Caridina multidentata

Akvarie 3

Akvarium: Längd 120 x bredd 45 x höjd 60 (cm)
Belysning: NAG-150W Green x 2 (Solar)
Filter: Super Jet Filter ES-1200
Substrat: Aqua Soil, Power Sand Special L, Bacter 100, Clear Super, Tourmaline BC, Penac W/för akvarium, Penac P
CO2: Pollen Glass Beetle 50, 3 bubblor per sekund via CO2 Beetle Counter (med Tower/20)
Luftning: Lily Pipe P-4
Tillsatser: Brighty K; Green Brighty STEP2
Vattenbyte: 1/3 per vecka
Vattenkvalitet: Temperatur: 24oC; pH: 6.6; TH: 20 mg/l
Vattenväxter: Cryptocoryne 'tall form green', Cryptocoryne retrospiralis, Cryptocoryne beckettii, Cryptocoryne wendtii "green", Cryptocoryne walkeri
Fiskar: Trigonostigma heteromorpha, Crossocheilus oblongus, Otocinclus sp.
Räkor: Caridina multidentata

INFO: Texten är skriven av Takashi Amano som äger ADA-products i Japan. De produktnamn som nämns i artikeln är ADA-produkter.   

Translated text - courtesy of Tropical Fish Hobbyist magazineOm oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik