Stuart Grant Cichlid Fund

Axolotlar är en nattaktiv mexikansk vattenlevande salamander. Den förekommer vanligtvis i larvartad form med kvarvarande gälar. Denna art genomgår sällan en full metamorfos, och därför sitter gälarna fortfarande på utsidan av kroppen, men de har även fullt fungerande lungor. Det ovanligaste med axolotlar är att även om den inte är färdigutvecklad kan den faktiskt föröka sig och få levande avkommor. Axolotlar odlas framgångsrikt i akvarium, men är kraftigt hotad i naturen och finns enbart på ett fåtal ställen i Mexiko. Man beräknar att det totalt finns 700–1200 exemplar i naturen. Arten klassas som "akut hotad" på Internationella naturvårdsunionens (IUCN) röda lista. De är också upptagna på EG ("CITES") bilaga B. Det innebär att det kan behövas tillstånd för att sälja dem. Exakt var gränsen går för tillståndskrav är ovisst, men ett svar kan vara att man privat kan sälja en kull utan tillstånd.

Det finns också ett krav på att man ska kunna styrka djurens lagliga ursprung. Köper man axolotlar är det därför viktigt att man ser till att man får något slags kvitto så man kan visa var man fått tag på dem.

<i>Ambystoma mexicanum</i>Någon har kallat dom för fulsnygga urtidsdjur och det ligger något i den benämningen. Foto Cecilia Knutsäter.

I naturen har axolotlar en mörkt brun eller grå färgteckning (nästan svart), men i akvarium är det inte alls ovanligt med s.k. leucister eller golden albinos etc. De har som sagt lungor och man kan se dom simma upp till ytan för att snappa i sig luft även om de också använder sina gälar. En av orsakerna till att det gör på detta sätt antas vara för att de skall kunna flyta. Många gånger andas de ut luften igen, men ibland behåller de den för att ligga vid ytan, och kan sedan spotta ut det för att återigen sjunka till botten.

Det går att ha flera axolotlar i ett akvarium, men eftersom de hugger efter allt som rör sig så kan de bita varandra. Detta är dock ingen katastrof eftersom de har en extrem förmåga att återbilda förlorade kroppsdelar och t.o.m. om de t.ex. blir av med ett ben så växer det snabbt ut ett nytt och det har t.o.m. visat sig att de kan regenerera delar av sin hjärna och ryggrad!!!!

Den kan även i akvarium genomgå en full metamorfos och anta en ”vuxenform” och bli mer landlevande: detta genom att man långsamt sänker vattennivån i akvariet, men 99 % av alla axolotlar förblir akvatiska under hela sitt liv. Normal livslängd är ca. 10 år, men det är inte ovanligt att de blir 15 år och det finns t.o.m. enstaka exemplar som har levt i 20 år. Normalt blir de maximalt 25-30 cm långa men det finns individer som har blivit över 40 cm.

<i>Ambystoma mexicanum</i>Axolotlar behöver inte någon landdel. Foto Cecilia Knutsäter.

Akvariet

Axolotlar skall hållas i ett akvarium som bör ha en rejält stor bottenyta men det behöver inte vara så högt (dock minst 15-20 cm). De skall hållas i akvarier med en bottenyta på minst ca. 75x40 cm, men ju större desto bättre.

Axolotlar lever i vattnet så någon landdel är inte nödvändig i akvariet, men man kan gärna ha en korkbit eller liknande flytande i akvariet för även om de inte vill krypa upp på den så utgör i alla fall korkbitens undersida ett bra gömställe. De kan hoppa och man bör då se till att de inte kan hoppa ut ur akvariet genom att antingen inte ha vattenytan ända upp till akvariets kant, eller att ha en bred ram runt om, eller en heltäckande ramp/täckglas.

De smutsar ner en hel del så man bör ha ett filter med stor filtervolym (gärna ett ytterfilter/golvpump) men det skall inte ha så starkt flöde (dela gärna upp på flera utblås). Om flödet är för starkt kommer axolotlarna att stressas och långsiktigt kommer de att bli sjuka.

Bottenmaterialet skall antingen vara väldigt finkornigt (mycket fin sand) eller bestå av stenar. Detta för att när de suger in maten i munnen så åker bottenmaterialet ofta med och om det hamnar grus eller småsten i magen så kan det leda till att de dör. Finkornig sand åker ut genom gälarna, medan stenar (bör i storlek vara större än axolotlarnas huvud eftersom allt som är mindre kan konsumeras) inte kan sugas in. Man kan också helt avstå från bottenmaterial men det är kanske inte så snyggt.

Vattentemperaturen skall inte vara för hög och den skall absolut inte överstiga 23-24 grader Celsius. Om den hålls varmare så kan det leda till att den stressas, tappar aptiten och dör. Den ideala temperaturen är 15-20 grader och om man inte normalt kan hålla den så pass svalt är det bättre att avstå och som sagt aldrig (inte ens under kortare perioder) bör den hållas över 23-24 grader.

Vad gäller axolotlar så har de inget behov av belysning så det är bara om du har växter i akvariet som detta behövs. Flytväxter kan vara bra eftersom det gör att axolotlarna känner sig mer trygga. I akvariet kan man ha tåliga och ej så ljuskrävande arter (t.ex. Anubias). Tänk också på att belysningsdelen ofta indirekt värmer upp vattnet och axolotlar trivs som sagt inte alls i varmt vatten. Man bör se till att det finns en del inredning i akvariet som kan utgöra gömställen – speciellt viktigt är detta om man har belysning över akvariet.

Djurskyddsförordningen

Enligt svensk lagstiftning så gäller dessa lagar för hållande av axolotlar. De skall hållas i vatten och det skall finnas gömställen. Om axolotlarna har en totallängd på upp till 20 cm så är minsta tillåtna yta 0.25 m2 (max 6 djur på den ytan) och minst 20 cm vattendjup. Om de är 21 - 40 cm långa så gäller 0.5 m2 med högst 5 djur på den ytan, 20 cm vatten där också. Det finns också regler om att det ska vara lämpligt klimat, bra foder, inga vassa kanter som djuren kan skada sig på och att de inte ska kunna rymma.

Föda

Axolotlar är köttätare och man kan ge dom ett brett spektrum av foder som löv- och daggmaskar, enkyträer, räkkött, fiskbullar, små kött- och fiskbitar, vattenloppor, räkmix, levande mygglarver, oxkött, syrsor, torrhundfoder. Bra stapelföda är daggmaskar samt frysta kuber med mygglarver, men man kan gärna variera fodret. Undvik att mata med levande fiskar eftersom det finns en risk för att dessa sprider parasiter och sjukdomar och axolotlar är känsliga för många fisksjukdomar. Axolotlar har inget extra behov av vitamintillskott utan klarar sig bra med foder enligt ovan.

Axolotlar är väldigt glupska och om man matar i ett akvarium med flera axolotlar är risken stor att de då biter varandra och därför kan det vara en fördel att vid matning ta upp dom och mata dom i separata behållare. Detta gör också att akvariet inte blir så nedsmutsat.

Sällskap

Axolotlar är som sagt glupska och det kan inte rekommenderas att hålla dom ihop med fiskar eller andra salamandrar. De äter allt som rör sig och kan svälja, vilket även inkluderar små axolotlar. Om de hålls ihop med fiskar kan dessa även skada axolotlarnas gälar.

<i>Ambystoma mexicanum</i>Axolotlar är faktiskt inte så svåra att odla så har man bara ett par är det stor chans att man får yngel. Foto Cecilia Knutsäter.

Reproduktion

Axolotlar är faktiskt ganska lätta att avla på och de blir könsmogna när de är ca. 20 cm långa och detta kan ta mellan 6 månader och ett år beroende på foder och miljö. Dock så kan det vara bra att vänta lite längre innan man börjar avla på dom. Könsmogna honor brukar ha en betydligt rundare kropp (pga alla ägg) än vad hanarna har. En annan skillnad är att honorna inte är lika svullna runt kloaken som könsmogna hanar. På ljusa axolotlar kan man se att de börjar bli könsmogna genom att de får mer mörka toppar längst ut på tårna. Det är svårare att se på de mörkfärgade axolotlarna men deras tår blir istället aningen ljusare längst ut.

Leken går till så att hanen simmar runt honan och ”stilar” och då höjer den även på svansen. Han placerar därefter ut ett antal sädessäckar (5-25 st) och försöker få honan att plocka upp dessa. Om detta sker så kommer sedan honan inom några timmar eller upp till dygn att lägga 100-1.000 ägg runt om i akvariet. Äggen kläcks sedan efter ca 17 dygn i en temperatur på 20 grader. För att avkomman skall klara sig måste vattnet vara rent och rejält syresatt.

Skötsel

Axolotlar är främst nattaktiva och speciellt äldre exemplar är inte så himla aktiva överhuvudtaget. Unga exemplar är betydligt aktivare så det är kanske trevligare att starta med unga exemplar men tänk då på att ju aktivare de är desto lättare skadar de varandra. Om man har flera exemplar ihop skall man mata dom en och en i separata behållare annars är risken stor att de skadar varandra. Man måste också se till att mata dom relativt ofta så de hålls välgödda och då inte är så hungriga. De är inte heller så lämpliga att hålla ihop med fiskar eftersom djur (även andra axolotlar) som är mindre än dom själva riskerar att bli uppätna och större fiskar kan nafsa och bita i axolotlarnas gälar/gälräfsor vilket skadar dom. Axolotlar är överhuvudtaget inte speciellt sociala djur så de kan utan problem hållas ensamma.

De är inte så känsliga för olika vattenparametrar, men om man har klor eller kloramin i kranvattnet bör detta avlägsnas med vattenpreparat. Akvarievattnet skall också hållas rent och syrerikt genom bra filtrering och täta regelbundna vattenbyten.

Axolotlar har en känslig hud och man skall därför hantera dom med yttersta varsamhet och inte i onödan lyfta eller flytta på dom. Om man använder en håv för att fånga dom så använd alltid en finmaskig håv så att inte axolotlarnas fingrar kan fastna och på så sätt skadas eller slitas av.

Sjukdomar

De kan bli sjuka, men då beror det nästan alltid på felaktig skötsel (för litet akvarium, dålig filtrering, för turbulent vatten, slarv med vattenbyte, felaktig temperatur, för lite mat, felaktigt bottenmaterial, för få gömställen, felaktig hantering etc.) eller att de har skadat varandra och det blivit infektioner (speciellt om inte vattnet är så rent). Om de bara hålls på rätt sätt så är det tåliga och intressanta djur som lever väldigt länge.

Det finns ytterligare en del regler om groddjur i L80 och de kan läsas på denna sida (sid 28-29, 44-45 samt 69-76.

För ytterligare information om axolotlar kolla gärna på denna sida www.axolotl.org

Länkar till de andra amfibiegrupperna:

Stjärtlösa groddjur (grodor och paddor) – se denna sida

Stjärtgroddjur (salamandrar) – se denna sida

 


.

Kalendern

Vill din förening ha med något evenemang - maila kjell@zoopet.comAkvariet

Curilenquer ett sydamerikanskt diskuskar

Lido 120L

Regnbågar 450lOm oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik