2017-10-28
Höstauktion
Arrangör: Örebro Akvarieklubb

Tid: Lördagen den 28/10. Inlämning startar kl. 09.00. Auktionen startar kl. 11.00

Plats: Mariebergsskolan, Drottning Kristinas väg 6, Örebro

Mer information återfinns på  http://www.orebroak.se/Tillbaka