Zoopet
Pseudomugil cyanodorsalis
Regnbågsfiskar

Pseudomugil cyanodorsalis
Blåryggad blåöga, neonblåöga.


Vetenskapligt namn:
Pseudomugil cyanodorsalis
Tidigare vetenskapligt namn:
Pseudomugil inconspicuus
Familj:
Pseudomugilidae
Handelsnamn:
Blåryggad blåöga, neonblåöga.
Ursprung:
Västra och Norra Australien.

Foto: Mikael Håkansson
All- och köttätare (zoo- och fyto(växt)plankton, och små ryggradslösa djur). Föredrar smått levande och fryst foder, men tar även smått flytande torrfoder.
Den är en substratlekare, som leker kontinuerligt och avger rommen bland växter, där de fastnar och sedan kläcks efter ca. 2 veckor. De äter sin egen avkomma om de ges möjlighet.
Arten är en fredlig och aktiv stimfisk (minst 8-10 st). Den kan hoppa, därför är det viktigt med tättslutande täckglas. Akvariet skall innehålla en hel del tunna trärötter, men även lite större rötter och stenar går bra. Även växter, men det är få växtarter som trivs i bräckvatten. Hyfsat bra cirkulerande vatten är en fördel och svängningar i vattenvärden uppskattas inte. Den hålls bäst i ett artakvarium och i ett sällskapsakvarium kan den enbart hållas ihop med andra små och fredliga arter. Den accepterar både söt- som bräck- och saltvatten, men i det långa loppet hålls den bäst i bräckvatten.
Hanarna får intensivare färger samt blir större och får mer utdragna fenor.
Alla Pseudomugil-arter är kortlivade (max. 1-2 år).

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Arken zoo