Zoopet - Nothophthalmus viridescens
Amfibier

Nothophthalmus viridescens


Vetenskapligt namn:
Nothophthalmus viridescens
Familj:
Salamandridae
Handelsnamn:
Östlig rödprickig salamander, rödprickig salamander
Utbredning:
Östra Nordamerika

Foto: Mikael HåkanssonCarnivor (köttätare). Zooplankton, insekter, iglar, snäckor, småfisk, mygglarver etc.
Alla faserna av fortplantningen sker i vattnet. Efter ett parningsspel avsätter hanen en spermatofor (sädessäck) efter att ha omfamnat honan. Honan tar därefter upp denna med sin kloak. Efter parningen lägger honan 200-400 ägg på vattenväxter som sedan kläcks efter 3-8 veckor.
Arten har 3 faser: Fas 1–3 månaders gälförsett larvstadium i vattnet; Fas 2 – landbaserat ungdjursstadium; Fas 3 – efter 1-3 år ett i huvudsak vattenbaserat vuxenstadium. Ungdjur är orange/röda.
Man kan eventuellt hålla den ihop med fredliga fiskar i ungefär samma storlek, men mindre fiskar äts upp. Skinnet är försett med giftkörtlar så använd handskar vid hantering.
Hur den skall hållas beror på vilket stadie den är i men vuxna djur kan gå i ett akvarium om det bara finns en del ställen(stenar etc) där den kan klättra upp ovan vattenytan. Ungdjur behöver en fuktig landdel med ett material där den kan gömma sig. Akvariet skall vara välplanterat, rent, innehålla gömställen och ej alltför strömmande vatten samt ha ett vattendjup på minst 15-20 cm. Vattentemperaturen bör på vintern sänkas till 5-10 grader.
Under parningstiden blir hanens bakben något större samt utvecklar svarta, horniga utväxter på insidan av låren, kloaken svullnar och stjärten får en vågig kam.

Anmäl fel på artbeskrivningen

Nedan kan Zoopet's medlemmar lägga in en kommentar om sin EGEN erfarenhet av denna art. Diskussioner om arten skall föras i Zoopets "Forum" och inte här och därför får inga frågor ställas, man får inte heller gå i polemik med andras synpunkter. Berätta enbart om dina EGNA erfarenheter av arten.

Köpes och Säljes-annonser får inte förekomma bland kommentarerna och sådana raderas snart de upptäcks och dessutom kommer personen som lagt in dom att faktureras 500 kr inkl. moms.

Alla kan ta del av denna information. Zoopet garanterar inte att den information som anges är korrekt

Klicka här om du vill lägga till en egen kommentar