Nordiska ciklidsällskapet
Paratilapia polleni
Ciklider - Övriga

Paratilapia polleni
Markely, Madagaskar-ciklid


Vetenskapligt namn:
Paratilapia polleni
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Markely, Madagaskar-ciklid
Utbredning:
Madagaskar

Foto: Ad Konings


Allätare, i naturen mest insekter och små kräftdjur, men även fisk. Äter i akvarium allt standardfoder, men helst fryst foder som mysis, räkor etc. Den kan ta småfisk.
P.polleni är spridd över hela ön Madagaskar och hittas i de flesta sorters vatten och miljöer.
Madagaskarcikliden är en substratruvare som på sandbotten lägger 1000-5000 romkorn. Ynglen vaktas under ca en månad i regel av både honan och hanen. Ynglen skiljer sig helt från föräldrarna då de är silvergrå med ett mönster av pärlprickar och vertikala ränder som bara syns svagt. De har också en fläck i ryggfenan. Vid ungefär 10 cm storlek börjar de anta vuxenfärgen.
Hanar är aggressiva mot andra av samma art. Den är bara lämplig i stora akvarier med flera gömställen i form av rötter och stenar. Det är bäst att skaffa en grupp (6-8 st)med yngel och låte dem växa upp ihop.
Den klarar sig också bra i bräckvatten.
Hanen är något större än honorna och har en pannknöl, i övrigt finns det inga större yttre könsskillander.
Man känner till två geografiska varianter - den nordliga med stora vit-blå punkter och den sydöstra med små prickar.


Anmäl fel på artbeskrivningen

Fler bilder på arten

Foto: Guy Palm

Medlemmarnas kommentarer

Paratilpia

En sagolikt vacker firre,som strålar i fantastiska lekfärger.Har just i skrivandets stund yngelvård.Båda föräldrar sköter detta görbra.Glada hälsn.Y.E.

Kommentar av: vargen.ekman@live.se den 2009-05-04


Zoopet kan inte garantera att den information som anges i kommentarer är korrekt
Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik