Zoopet
Tilapia rendalli
Ciklider - Övriga

Tilapia rendalli
Rendall´s tilapia, rödbröstad tilapia


Vetenskapligt namn:
Tilapia rendalli
Tidigare vetenskapligt namn:
Chromis rendalli
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Rendall´s tilapia, rödbröstad tilapia
Ursprung:
Östra Afrika, samt vissa delar av västra Afrika.

Foto © Ad Konings
Allätare och växtätare (växter, vissa alger, insekter och små kräftdjur). Är i akvarium allätare och äter vad den erbjuds. I sin naturliga miljö lever ynglen ofta av plankton.
I sin naturliga miljö (områden med växter) är denna art allmänt spridd och hittas i såväl floder, sjöar och andra vattenmiljöer. Den kan även hållas i bräckvatten.
Den rödbröstade tilapian är substratruvare och såväl honan som hanen hjälper i regel till att vakta avkomman. Vid varje lek produceras ett mycket stort antal ägg och en kull kan mycket väl innehålla uppemot 1000 yngel. Under lekperioden är föräldrarna mycket aggressiva och försvarar ett stort revir. I övrigt är denna art relativt fredlig.
Ett lämpligt akvarium måste vara stort, ha sand eller finkornigt grus som bottenmaterial, samt rikligt med gömställen. Växter måste vara hårdbladiga och väl förankrade (de gräver en del under lekperioden) för att klara sig i ett akvarium med denna art.
Det är svårt att se skillnad på könen men hanarna har oftast mer utdragna rygg och analfenor.
Denna art odlas ibland som matfisk och har därför planterats ut på en del ställen vilket ofta orsakat problem för den ursprungliga faunan.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

snygg
Kommentar av: zvärd den 2011-04-10

aldrig sett den förut men den är snygg

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Arken zoo