Zoopet
Oreichthys cosuatis
Barber och Rasboror

Oreichthys cosuatis
Svartfenad barb, cosuatisbarb


Vetenskapligt namn:
Oreichthys cosuatis
Tidigare vetenskapligt namn:
Barbus cosuatis
Puntius cosuatis
Familj:
Cyprinidae
Handelsnamn:
Svartfenad barb, cosuatisbarb
Utbredning:
Indien, Bangladesh, Thailand, Myanmar

Foto: Kjell Fohrman
Allätare. Äter i akvarium allt standardfoder, men bör i huvudsak ges smått levande och fryst foder.
Cosuatisbarbens lekbeteende är inte känt, men sannolikt är den en romspridare bland växter och bryr sig inte om avkomman efter att rommen lagts.
Arten är relativ fredlig om än något skygg art som man bör ha en grupp av (minst 8 st). Den trivs bäst i ett artakvarium, eftersom den lätt kommer till korta i konkurrensen med andra arter, men den kan även hållas ihop med andra om dessa är fredliga.
Akvariet bör innehålla en del växter (gärna också en del flytväxter) och rötter, samt med finkornig sand utan vassa kanter (den rotar en del i bottenmaterialet) på botten. På botten kan det också gärna ligga en del döda blad.
Hanarna blir längre, får lite starkare kroppsfärger samt får något förlängda fenor. Lekmogna honor blir rundare.
De olika "populationer" som idag säljs med detta namn lommer sannolikt framöver att delas upp i olika arter.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Bli medlem på Zoopet