Zoopet
Hyphessobrycon jackrobertsi
Tetror och tetraliknande

Hyphessobrycon jackrobertsi
Robertsitetra, Jack Roberts rosentetra


Vetenskapligt namn:
Hyphessobrycon jackrobertsi
Familj:
Characidae
Handelsnamn:
Robertsitetra, Jack Roberts rosentetra
Ursprung:
Peru: Rio Pastaza

Foto © Inger Hultman
Kött och allätare. Äter i akvarium smått fryst foder som cyclops, moina och dafnier etc., men det kan gärna blandas med torrfoder.
Arten är en romspridare bland växter. Den odlas bäst i ett lekakvarium och efter leken bör föräldrarna flyttas. Annars är risken stor att äggen äts upp.
Arten är en fredlig stimfisk (minst 6-8 st). Den kan hållas ihop med andra små och fredliga fiskar (t.ex. andra små tetror eller små Corydoras-arter).
Ett lämpligt akvarium bör innehålla en hel del växter och en del trärötter. Belysningen kan gärna vara något dämpad (gärna med hjälp av flyväxter).
Hanarna har intensivare färger och har något mer utdragna rygg- och analfenor.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Bli medlem på Zoopet