Zoopet
Hyphessobrycon notidanos
Tetror och tetraliknande

Hyphessobrycon notidanos
Röd djävulstetra


Vetenskapligt namn:
Hyphessobrycon notidanos
Familj:
Characidae
Handelsnamn:
Röd djävulstetra
Ursprung:
Övre delen av Rio Tapajos i Brasilien

Foto © Mikael Håkansson

Allätare. Äter i akvarium smått fryst foder som cyclops, moina och dafnier etc., men det kan gärna blandas med torrfoder.
Inga odlingsrapporter finns ännu (den har dock odlats), men arten är sannolikt en romspridare bland växter. Den odlas bäst i ett lekakvarium och efter leken bör föräldrarna flyttas annars är risken stor att äggen äts upp.
En ny art som är både vacker och mycket ovanlig.
Arten är en fredlig stimfisk (minst 5-8 st). Den kan hållas ihop med andra små och fredliga fiskar (t.ex. andra små tetror eller små Corydoras-arter).
Ett lämpligt akvarium bör innehålla en hel del växter och en del trärötter. Belysningen kan gärna vara något dämpad (gärna med hjälp av flyväxter).
Hanarna blir något större och har något starkare färger. Samt mer utdragna fenor.Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Akvariehelg