Zoopet
Betta macrostoma
Labyrintfiskar

Betta macrostoma
Spotfin/Bruneis/orangekindad/stormunnad/ögonfläcks betta, Bruneis skönhet


Vetenskapligt namn:
Betta macrostoma
Familj:
Osphronemidae
Handelsnamn:
Spotfin/Bruneis/orangekindad/stormunnad/ögonfläcks betta, Bruneis skönhet
Ursprung:
Indonesien: Brunei Darussalam i Borneo; Malaysia: Sarawak.

Foto: Erlend D Bertelsen

Kött- och allätare (insekter, andra små ryggradslösa djur, zooplankton, små fiskar etc.). Mata huvudsakligen med smått levande och fryst foder. Den kan dock lära sig att ta torrfoder.
I sin naturliga miljö återfinns den i dammar som ligger i skugga.
Arten är en paternal (hanen) munruvare där hanen ruvar ca. 14-35 dygn.
Hanarna är revirhävdande och man bör inte ha fler än 1 hane i akvariet. Arten hålls bäst parvis i ett artakvarium, men kan även hållas ihop med andra fredliga och lugna fiskarter. Om man håller den gruppvis (med fler än 1 hane) måste akvariet vara klart större än vad som anges ovan.
Akvariet bör vara tätt planterat och med en del skuggande flytväxter (dämpad belysning) och gärna en hel del rötter. Ha gärna en del döda växtblad liggande på botten. Arten hoppar så använd tättslutande täckglas eller ännu bättre ha ett rejält utrymme mellan vattenytan och akvariets ovankant.
Hanarna blir större, är något bredare över huvudet, har mer utdragna fenor. Hanen blir också klart rödare samt har svartfärgade kinder med en tomatröd fläck.

Denna art är listad som ”Vulnerable” på IUCN:s röda lista. Antagligen gäller dock detta bara för populationen i Brunei Darussalam.
Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Arken zoo