Zoopet
Nothobranchius kirki
Killis - årtidsfiskar

Nothobranchius kirki
Kirk´s notho


Vetenskapligt namn:
Nothobranchius kirki
Tidigare vetenskapligt namn:
Nothobranchius schoenbrodti
Familj:
Aplocheilidae
Handelsnamn:
Kirk´s notho
Ursprung:
Malawi, i närheten av Chirwasjön.

Foto: Charley Grimes
Köttätare (små ryggradslösa djur). Behöver levande foder, men kan acceptera frys- och torrfoder. Kirk´s notho är en substratlekare som avger rommen i torv eller fin sand. Den är revirhävdande och aggressiv mot andra av samma art. Den är en s.k. årstidsfisk-lever bara en säsong. Ett lämpligt akvarium skall ha dämpad belysning, innehålla några växter (gärna flytväxter) och det skall finnas en del gömställen gärna bland rötter. Den kan hoppa, därför är det viktigt med tättslutande täckglas. Hanarna har betydligt intensivare färger än honorna.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Stuart Grant Cichlid Fund