Zoopet
Nothobranchius foerschi
Killis - årtidsfiskar

Nothobranchius foerschi
Foerchi´s notho


Vetenskapligt namn:
Nothobranchius foerschi
Tidigare vetenskapligt namn:
Nothobranchius palmquisti
Nothobranchius sp. 'Dar es Salaam'
Familj:
Nothobranchiidae
Handelsnamn:
Foerchi´s notho
Ursprung:
Kenya och Tanzania

Foto: Mark Smith
Köttätare (små ryggradslösa djur). Behöver levande foder, men kan acceptera frys- och torrfoder.
Foerch´s notho är en substratlekare som avger rommen i torv eller fin sand. Den är revirhävdande och aggressiv mot andra av samma art, men fredlig gentemot andra fiskar. Den är en s.k. årstidsfisk och lever bara en säsong.
Ett lämpligt akvarium skall ha dämpad belysning, innehålla några växter (gärna även flytväxter) och det skall finnas en del gömställen gärna bland rötter. Den kan hoppa, därför är det viktigt med tättslutande täckglas. Denna art hålls bäst i ett artakvarium. Om man vill hålla flera par ihop eller blanda med andra arter måste akvariet minst vara på 40 liter. Vattnet bör innehålla 5-10 ml salt per 10 liter vatten.
Hanarna är större och har betydligt intensivare färger än honorna.
Det finns ett fåtal populationer av denna art och de är alla snarlika.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
CARES