Poecilia Scandinavia
Zoopet - Salamandra salamandra terrestris
Amfibier

Salamandra  salamandra terrestris


Vetenskapligt namn:
Salamandra  salamandra terrestris
Familj:
Salamandridae
Handelsnamn:
Eldsalamander
Utbredning:
Södra, västra och centrala Europa (ej UK, Skand. och Baltstaterna).

Foto: Mikael HåkanssonKöttätare (främst insekter). Små maskar, insekter, mygglarver, syrsor etc. Man kan med en pincett behöva vifta med fodret framför nosen på dom för att de skall äta. Foderdjuren bör vara levande.
För lyckad avel bör de varje år dvalas vid 2-8 grader i 2-3 månader. Parningen sker i naturen ofta sent på hösten och honan är sedan dräktig under vintern och föder under våren. Födseln äger rum i grunda vattensamlingar där honan sänker ner bakkroppen vid födseln. Ynglen är vid födseln ca 2-2,5 cm . Efter ca. 4-5 veckor skiftar de till ett liv på land.
Arten är främst kvälls- och nattaktiv och lever på land. Ett lämpligt terrarium skall ha en stor bottenyta, men behöver inte vara högt (40 cm är OK). Mark/luftfuktigheten skall vara låg så ha ett torrt bottenmaterial. Se till att gömställen finns för alla individer. En vattenskål med grunt vatten (max. 5-6 cm) bör finnas i terrariet. Temperaturen skall inte överstiga 20 grader.Normalt blir arten 14-15 cm lång, men den kan bli mer än 25 cm (vid +15 cm krävs större bottenyta).
Ingen större könsskillnad men honorna blir något större och robustare. Hanarna har en körtel vid kloaken som svullnar upp vid könsmognad.

Salamandra salamandra har 25 underarter varav S. s. terrestris är den vanligaste. Underarterna skiljer sig något åt vad gäller färg, form och beteende. S. s. terrestris förekommer i färger från gult över orange till rött.
Anmäl fel på artbeskrivningen

Nedan kan Zoopet's medlemmar lägga in en kommentar om sin EGEN erfarenhet av denna art. Diskussioner om arten skall föras i Zoopets "Forum" och inte här och därför får inga frågor ställas, man får inte heller gå i polemik med andras synpunkter. Berätta enbart om dina EGNA erfarenheter av arten.

Köpes och Säljes-annonser får inte förekomma bland kommentarerna och sådana raderas snart de upptäcks och dessutom kommer personen som lagt in dom att faktureras 500 kr inkl. moms.

Alla kan ta del av denna information. Zoopet garanterar inte att den information som anges är korrekt

Klicka här om du vill lägga till en egen kommentar
Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik