Arken zoo
Zoopet - Lissotriton vulgaris
Amfibier

Lissotriton vulgaris


Vetenskapligt namn:
Lissotriton vulgaris
Tidigare vetenskapligt namn:
Triturus vulgaris
Familj:
Salamandridae
Handelsnamn:
Mindre vattensalamander
Utbredning:
Mellersta och norra Europa

Foto: Göran G.JohanssonCarnivor (köttätare). Små maskar, insekter, mygglarver, skalbaggar, tubifex etc. Man kan behöva vifta med fodret framför nosen på dom för att de skall äta.
Arten leker på våren (efter vinterdvalan) och den leker i vatten. Efter ett parningsspel avsätter hanen en spermatofor (sädessäck) på bottnen. Honan tar därefter upp dessa med sin kloak. Honan börjar efter några dagar att lägga ägg (upp till ca. 300 ägg) och håller på med detta i ca. 1 månad. Äggen utvecklas sedan till yngel efter 10-30 dygn.
Arten är nattaktiv och skygg.
Arten lever bara som larv i vattnet, men när de är fullt utvecklade söker de sig upp på land. Akvariet bör vara välplanterat, rent, ha gömställen och ej alltför strömmande vatten samt ha minst 10-15 cm vattendjup. Landelen skall vara minst lika stor och hållas fuktig. Under en period på vinterhalvåret bör den hållas i dvala (5-10 grader). De är mycket bra klättrare – ha heltäckande "täckglas".
Hanens orange buk är mer intensivt färgad. De svarta prickarna/fläckarna på kroppen är större och tydligare på hanen.
Arten är fridlyst i Sverige och det är därför inte tillåtet att hålla den i akvarium/akvaterrarium. Man kan fånga ägg/larver i naturen och låta dom växa upp i akvarium men när de är fullt utvecklade skall man släppa tillbaka dom på samma ställe som där man fångade larverna. Har man en damm utomhus så brukar de naturligt söka sig dit.

Anmäl fel på artbeskrivningen

Nedan kan Zoopet's medlemmar lägga in en kommentar om sin EGEN erfarenhet av denna art. Diskussioner om arten skall föras i Zoopets "Forum" och inte här och därför får inga frågor ställas, man får inte heller gå i polemik med andras synpunkter. Berätta enbart om dina EGNA erfarenheter av arten.

Köpes och Säljes-annonser får inte förekomma bland kommentarerna och sådana raderas snart de upptäcks och dessutom kommer personen som lagt in dom att faktureras 500 kr inkl. moms.

Alla kan ta del av denna information. Zoopet garanterar inte att den information som anges är korrekt

Klicka här om du vill lägga till en egen kommentar
Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik