Zoopet
Pelophylax esculentus
Amfibier

Pelophylax esculentus
Ätlig groda


Vetenskapligt namn:
Pelophylax esculentus
Familj:
Ranidae
Handelsnamn:
Ätlig groda
Utbredning:
Europa
Foto: Kjell Fohrman

Carnivor (köttätare). De äter i vattnet och lämpligt foder är levande eller fryst foder (t.ex. mygglarver och artemia) men framförallt daggmaskar, småfisk etc.
Vid parningen klättrar hanen upp på honans bakkropp och befruktar äggen (upp till ca. 1.500). Föräldrarna bör flyttas till ett annat akvarium eftersom äggen/larverna annars riskerar att bli uppätna.
Det går att hålla flera exemplar av arten ihop, men de kan vara svåra att hålla ihop med salamandrar och fiskar etc. eftersom de äter allt som rör sig och de kan svälja.
Ett lämpligt akvarium skall innehålla gömställen (stenar, rötter, växter). Ha gärna en del flytväxter. Man bör ha en landdel eller åtminstone måste det finnas flera ställen i akvariet där den kan krypa upp ovan vattenytan och ligga och sola sig.
Honorna är klart större.
Denna groda är sannolikt (det finns olika åsikter) inte en art utan en delvis fertil hybrid mellan gölgroda (Pelophylax lessonae) och sjögroda (P. ridibunda). För parning sägs att man skall para denna "arts" honor med någon av stamarterna.
Observera att alla groddjur i Sverige är fridlysta, dvs även denna hybrid.


Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Skriv gärna in första kommentaren

Goldmedlemmarnas akvarium med skaldjuret


Zoopet i stolt samarbete med
CARES