Zoopet - Pelophylax esculentus
Amfibier

Pelophylax esculentus


Vetenskapligt namn:
Pelophylax esculentus
Tidigare vetenskapligt namn:
Rana esculentus
Familj:
Ranidae
Handelsnamn:
Ätlig groda
Utbredning:
Europa

Foto: Kjell FohrmanCarnivor (köttätare). De äter i vattnet och lämpligt foder är levande eller fryst foder (t.ex. mygglarver och artemia) men framförallt daggmaskar, småfisk etc.
Vid parningen klättrar hanen upp på honans bakkropp och befruktar äggen (upp till ca. 1.500). Föräldrarna bör flyttas till ett annat akvarium eftersom äggen/larverna annars riskerar att bli uppätna.
Det går att hålla flera exemplar av arten ihop, men de kan vara svåra att hålla ihop med salamandrar och fiskar etc. eftersom de äter allt som rör sig och de kan svälja.
Ett lämpligt akvarium skall innehålla gömställen (stenar, rötter, växter). Ha gärna en del flytväxter. Man bör ha en landdel eller åtminstone måste det finnas flera ställen i akvariet där den kan krypa upp ovan vattenytan och ligga och sola sig.
Honorna är klart större.
Denna groda är sannolikt (det finns olika åsikter) inte en art utan en delvis fertil hybrid mellan gölgroda (Pelophylax lessonae) och sjögroda (P. ridibunda). För parning sägs att man skall para denna ”arts” honor med någon av stamarterna.
Observera att alla groddjur i Sverige är fridlysta, dvs även denna hybrid.


Anmäl fel på artbeskrivningen

Fler bilder på samma art

Nedan kan Zoopet's medlemmar lägga in en kommentar om sin EGEN erfarenhet av denna art. Diskussioner om arten skall föras i Zoopets "Forum" och inte här och därför får inga frågor ställas, man får inte heller gå i polemik med andras synpunkter. Berätta enbart om dina EGNA erfarenheter av arten.

Köpes och Säljes-annonser får inte förekomma bland kommentarerna och sådana raderas snart de upptäcks och dessutom kommer personen som lagt in dom att faktureras 500 kr inkl. moms.

Alla kan ta del av denna information. Zoopet garanterar inte att den information som anges är korrekt

Klicka här om du vill lägga till en egen kommentar