Zoopet
Heros severus
Ciklider - Sydamerika - Övriga

Heros severus
Hanteciklid, severum, bandad ciklid


Vetenskapligt namn:
Heros severus
Tidigare vetenskapligt namn:
Cichlasoma  severum
Heros efasciatus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Hanteciklid, severum, bandad ciklid
Ursprung:
Colombia, Brasilien och Venezuela

Foto © Kjell Fohrman
Köttätare. Äter i akvarium helst levande foder eller frysfoder, men även torrfoder med vegetabiliskt innehåll. Kan också äta finbladiga växter.
Hantelcikliden är en parbildande biparental munruvare som placerar rommen på en rot eller liknande. Bägge föräldrarna vaktar sedan avkomman som kläcks efter ca. 2 dygn och då tas de genast upp av en av föräldrarna och ruvas sedan i munnen under ca. 5-6 dygn innan de slutligen släpps ut (normalt ca. 50-120 st). Därefter vaktar föräldrarna ynglen i ytterligare ca. 14 dygn och tar då in ynglen vid fara. Den är visserligen revirhävdande under lekperioden, men för att vara en så stor ciklid är den relativt fredlig. Den kan hållas ihop med andra ej alltför små arter som trivs i samma typ av vatten. Det är svårt att se skillnad på könen, men hanarna är något större samt har förlängda bröst- och analfenor.
Akvariet skall vara minst 45 cm högt och vara inrett med stenar och rötter som når upp till vattenytan och bildar gömställen. Även om den äter växter kan och bör man ha några robusta växter i akvariet. Det är svårt att se skillnad på könen, men hanarna är större och har något mer utdragna fenor. Hanarna är också mer "linjerade" under ögat och mellan ögat och munnen.
Denna art är den enda i släktet Heros som är munruvare.
I sin naturliga miljö återfinns den normalt i sötvatten, men kan även förekomma i bräckvatten.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Könsskillnader
Kommentar av: DaRe den 2011-07-15

Hannarna har röda vågräta linjer upp mot sidolinjen medan hos honorna stannar de röda linjerna på undre hälften av fisken.
Hannarna har bruna prickar på gällocken i mycket högre grad än honorna.

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Stuart Grant Cichlid Fund