Zoopet
Nannostomus sp. 'super red'
Tetror och tetraliknande

Nannostomus sp. 'super red'
Super red smycketetra


Vetenskapligt namn:
Nannostomus sp. 'super red'
Tidigare vetenskapligt namn:
Nannostomus rubrocaudatus
Nannostomus sp. 'super red Cenepa'
Familj:
Lebiasinidae
Handelsnamn:
Super red smycketetra
Ursprung:
Peru

Foto © Mikael Håkansson

Kött- och allätare. I sin naturliga miljö äter den små maskar, kräftdjur, insekter etc. Äter i akvarium smått levande- och smått frysfoder, men ibland även torrfoder.
Arten har inte ännu odlats i akvarium, men den är sannolikt en romspridare som leker öppet i akvariet och äggen sprids fritt ut och hamnar bland finbladiga växter (t.ex. javamossa) eller ramlar ner till botten.
Den är en fredlig art, men hanar kan dock vara något aggressiva mot varandra. Om man håller få exemplar av arten kan de bli lite skygga, så det är bättre att hålla en grupp i ett akvarium tillsammans med andra fiskar.
Ett lämpligt akvarium innehåller relativt tätt med växter (gärna en del flytväxter), ett mörkt bottenmaterial och klart vatten. Man kan också gärna lägga ner några rötter som gömställen i akvariet.
Hanen är speciellt vid uppvaktningen intensivare rödfärgad.

Det finns olika åsikter om detta är en egen art, eller en starkt rödfärgad population av arten N.rubrocaudatus.
Utomlands har det även förekommit en art, som säljs med namnet Nannostomus sp. ‘super red Cenepa’, men denna är sannolikt en annan art. Man kan skilja dem åt genom att ”Cenepan” har ett svart steck i ryggfenan.Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Nordiska ciklidsällskapet