Zoopet
Panaque cochliodon
Malar - L-malar (harneskmalar, sugmalar)

Panaque cochliodon
Blåögd pleco, blåögd panaque


Vetenskapligt namn:
Panaque cochliodon
Tidigare vetenskapligt namn:
Panaque suttoni
Panaque suttonorum
Familj:
Loricariidae
Handelsnamn:
Blåögd pleco, blåögd panaque
Ursprung:
Colombia, Guyana och Franska Guyana.

Foto: Mark Smith
Träätare. I naturen levder den av dött trä som ramlat ner i vattnet. Äter i akvarium det som erbjuds, men en stor del av kosten skall utgöras av grönfoder samt några gånger i veckan lite fryst foder. Det är också viktigt att det finns flera olika slags rötter i akvariet (varav en del mjuka) som den kan få sätta tänderna i.
En lekrapport finns och då placerades äggen i en försänkning i en träbit. Efter 8 dygn kläcktes ca. 230 larver. Man lyckades dock bara dra upp 2 yngel.
Den är framförallt nattaktiv, men kan även ses under dagen förutsatt att det är stark cirkulation på vattnet i akvariet. Fredlig, men hanarna är ofta revirhävdande mot andra hanar av samma art.
Akvariet skall innehålla många gömställen i form av rötter och stenar som bildar hålor. Eftersom dess diet (trärötter) gör att den producerar mycket avfallsprodukter måste man ha ett bra filter och vara noggrann med vattenbytena. Bottenmaterialet skall vara finkornigt. Den äter växter i akvarium.
Den kan hållas i sällskapsakvarium ihop med andra fiskar som tetror, mindre ciklider och andra L-malar.
Hanarna får med åldern ett längre och bredare huvud. Den blir sällan mer än 35-40 cm i akvarium, vilket i och för sig är mer än tillräckligt för de flesta akvarier.
Tidigare felaktigt såld som Panaque suttoni eller P. suttonorum som enbart förekommer i norra Venezuela
Ursprungligen en poulär akvariefisk men nuförtiden importeras årligen bara några få expemplar av denna art och då till skyhöga priser.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Navnerot
Kommentar av: König Löwe den 2002-09-07

Det er en del uengihet om denne mallens latinske navn. Dette kan du lese mer om her: http://www.scotcat.com/factsheets/panaque_cf_suttonorum.htm

Etter hva man vet er området man opprinnelig eksporterte den fra ødelagt av forurensning. Det skal finnes en forekomst av denne mallen et sted i Venezuela, men dette stedet er under kontroll av guerillja.

Blåøyd panaque oppdrettes vistnokk i østen, men skal du ha et eksemplar må du sannsynlighvis ut med minst en tusenlapp.

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Poecilia Scandinavia