Arken zoo

Steg för Steg-instruktion på hur man monterar en Back to Nature Amazonas-bakgrund i ett akvarium.
I detta fall är det en BTN Amazonas-bakgrund med måtten 150x50 som installeras i ett akvarium (150x50x50 cm) med välvd framruta. Naturligtvis gäller instruktionen också för BTN-bakgrunder i andra storlekar och även för modellerna Rocky, Tanganyika och Malawi.
Tillbehör som behövs för installationen:
2 tuber med svart akvariesilikon - silikonspruta - 2 vattenfasta tuschpennor - tumstock - fogsvans - hammare - knivar - borrmaskin - borrar - pensel - cigarettändare - rak trälist (ca. 100 cm) - torv (finkornig) - filtermaterial (filtermatta 100x100x5 cm) - material att höja upp bakgrunden med (se 12) - pump - 2 limklämmor och eventuellt 1 skruvtving.

  1/ Verktyg som behövs vid montering.
  2/ Om akvariet har ett mittstag måste detta först avlägsnas, vilket kan vara ett drygt arbete och ta en stund. Använd knivar eller liknande med väldigt tunt blad.
  3/ Bakgrunden placeras bakom akvariet och bakgrundens vänsterkant (eller högerkant, välj den som är rakast) placeras några millimeter (akvarieglasets tjocklek) in så den står jäms med akvariets insida.
  4/ Sedan förflyttar man sig till högerkanten drar man först ett kort streck jäms med akvariets utsida
  5/ Sedan drar man ett nytt streck som hamnar jämns med sidoglasets insida. I detta fall 12 mm (glasrutans tjocklek) in från det yttre strecket (se punkt 4).
  6/ Sedan flyttar man ut bakgrunden något så man kan börja dra ett lodrätt streck med en tuschpenna som fästs på en trälist. Använd akvariet som stöd.
  7/ Strecket klart.
  8/ Sågen ställs i en rät vinkel i förhållande till bakgrunden. Sågningen skall ske utefter streckets insida.
  9/ Sedan sågar man av bakgrunden. Kolla sedan att bakgrunden får plats i akvariet. Om den inte gör detta så justera med hjälp av en hyvel eller rasp.
  10/ Om man vill kan man sedan såga av bakgrunden så att den inte sticker upp någon/några centimeter över akvarium. Mät avståndet ner till glaslisten på akvariets insida om en sådan finns.
  11/ Mät ut samma avstånd på bakgrunden och märk med tuschpenna.
  12/ Placera bakgrunden bakom akvariet igen och lyft upp den lika mycket i bägge ändar (här med hjälp av några broschyrer) så att tuschpennan kommer jämns med märket. Dra sedan ett streck längs med hela bakgrunden.
  13/ Såga.
  14/ Borra hål (diameter är 60-75 mm) för vattenintag. Det brukar gå att köpa billiga sådana borrar på byggvaruhus, om inte så kan du borra ett mindre hål och sedan karva ut ett större hål med hjälp av en kniv.
  15/ Skär till en bit filtermatta (5 cm tjock) med något större diameter än hålet för vattenintaget. Kontrollera så att den passar i hålet.
  16/ Kladda in ena sidan med silikon
  17/ så att den blir helt täckt med silikon
 
  18/ och sedan med torv.
  19/ Färdigt resultat.
  20/ Placerad i hålet för vatteninsuget.
  21/ Ett alternativ till filtermatta kan vara ett myggnät som skjuts fast på baksidan med en häftpistol.
  22/ och sedan limmas med silikon.
  23/ Hålets kanter målas svart med en tuschpenna.
  24/ Borra hål för utloppet. Välj diameter på borret efter ytterdiametern på den slang som passar på pumpen.
Hålet bör borras vågrätt ca. 4 cm under vattenytan (du får uppskatta var vattenytan kommer att komma). Om du vill ha kraftigare syresättning av vattnet så borra hålet någon centimeter närmare vattenytan, eller alternativt så att hålet lutar några millimeter (den högsta delen skall vara på bakgrundens framsida).
  25/ Märk ut där mittstaget skall sitta. Om du inte har ett mittstag gå direkt till 33.
  26/ Såga ner två jack efter strecken. Slå sedan bort delen mellan de två strecken med hjälp av en hammare och en vass kniv och kontrollera att mittstaget får plats.
  27/ I detta fall blev installationen extra komplicerad eftersom mittstaget i denna typ av akvarium satt under de längsgående glaslisterna och vi därför måste såga ut extra mycket.
Detta är dock ovanligt och gäller detta inte för ditt akvarium, gå direkt till 32.
  28/ Slå några djupa jack med hjälp av kniven och hammaren.
  29/ och slå sedan bort mittendelen.
  30/ Kontrollera att staget får plats och limma fast det. Håll staget på plats med hjälp av 2 limklämmor (se foto 31).
  31/ Kontrollera att den borttagna delen får plats och limma sedan dit den. Gå till punkt 33.
  32/ Limma fast mittstaget.
  33/ Bestäm exakt var bakgrunden skall sitta i akvariet. "Lås" sedan fast bakgrunden i det läge som den skall sitta med hjälp av stag (en bortsågad del av bakgrunden som här, eller en trälist) på höger resp. vänstersidan av akvariets botten samt eventuellt med en limknekt högst upp.
  34/ Limma fast bakgrundens gavlar med svart akvariesilikon.
  35/ Det är lättare att komma åt att limma med en böjd pip. Den böjs lätt om den värms.
  36/ Nästan 90 graders vinkel är lagom.
  37/ Limningen sedd från gaveln (observera den böjda silikonpipen). Kontroller att silikonen går hela vägen från botten av akvariet till dess top, annars finns det en risk för att små fiskar kan simma in bakom bakgrunden.
  38/ Torv pressas in i silikonen med hjälp av en pensel.
  39/ Bakgrunden limmas fast på bottenglaset.
  40/ Filter kan anordnas på flera sätt. Här har vi använt en filtermatta (PPI 10) 100x100x5 cm som skärs till små bitar som är ca. 2x2.5x3 cm.
  41/ Dessa "filtermatte-fyrkanter" kan man också köpa färdiga.
  42/ Ett exempel på filtersystem. Insug på högersidan, utblås på vänstersidan, däremellan fyllt med små bitar av filtermatta. Ett sådant filter fungerar i många år utan rengöring. Om det täpps till är det i första hand den torvade filtermattan vid insuget (se 26), eller filtermattan som ligger överst till höger. Bägge är mycket lätta att rengöra.
Om du har ett mycket smusigt akvarium och/eller ett akvarium med många finbladiga växter kan det bli nödvändigt med två vattenintag. Samma kan gälla om du har två starka pumpar (eller en extremt stark pump) som pumpar tillbaka vattnet till bakgrundens framsida.
  43/ Akvariets gavlar bakom bakgrunden täcks med svart självhäftande plast eller målas svart.
  44/ Bakgrunden är färdigmonterad och det är dags att börja inreda akvariet. Observera att insuget i vänsterkanten knappt är synligt. När man sedan inreder akvariet kan man placera några stenar, växter eller en rot framför så syns inte insuget alls.


Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik