Djurmagazinet

OBS! Kontrollera nu gällande villkor med försäkringsbolagen OBS!

Även om det händer sällan så kan ett akvarium gå sönder. Själva akvariet och dess levande innehåll kan förvisso kosta en del, men framförallt så kan vattenskadorna bli en mycket dyr historia. Därför är det oerhört viktigt att man har en försäkring och vet vilka regler som gäller för de olika försäkringsbolagen. Det finns nämligen en del som skiljer sig dem åt.

 

  Om olyckan är framme är det viktigt att ha en bra försäkring.

Zoopet har därför skickat ut ett antal frågor till några olika försäkringsbolag. Nedan kan du läsa de svar vi fått från IF, Trygg Hansa, Folksam, Länsförsäkringar och Netviq. Vi tackar de seriösa försäkringsbolag som har ställt upp och svarat på våra frågor.

I vår undersökning har vi enbart undersökt vilka regler som gäller och inte på något sätt jämfört t.ex. försäkringspremie och självriskens storlek. Därför kan vår jämförelse inte tas som utgångspunkt för vilket försäkringsbolag som är billigast.
Det har nu gått ett antal år sedan denna undersökning genomfördes och en del  regler har säkert förändrats sedan dess. Sedan är det dessutom som så att olika ombud för resp. försäkringsbolag tolkar reglerna olika. Man skall därför ALLTID kontrollera med sitt försäkringsbolag om exakt vilka regler som gäller. Skaffa dig sedan ett skrifligt intyg om detta eller se själv till att hela tiden uppdatera dig hos ditt försäkringsbolag om eventuellt förändrade regler.  

Den som bor i hyresrätt skall också ha i åtanke att själva vattenskadorna oftast går på fastighetsägarens försäkring. Ett fåtal fastighetsägare (hör till undantagen) godkänner inte akvarium i lägenhet överhuvudtaget. Om du bor i hyresrätt kolla därför först (innan du skaffar akvariet) med fastighetsägaren om vilka regler som gäller.

Man bör också

FRÅGOR STÄLLDA TILL DE OLIKA FÖRSÄKRINGSBOLAGEN

1/ Om ett akvarium går sönder, ersätts vattenskadorna genom er ordinarie hemförsäkring?
Folksam - Ja (se fråga 10).
IF - Ja.
Trygg Hansa - Ja.
Länsförsäkringar - Ja.
Netviq - Ja, vid oberäknad utströmning av vatten från akvarium.

2/ Om ett akvarium går sönder, ersätts själva akvariet genom er ordinarie hemförsäkring?
Folksam - Nej (tilläggsförsäkring "Allrisk" krävs, självrisk 1200).
IF - Nej (tilläggsförsäkring "Otur" krävs).
Trygg Hansa - Nej (tilläggsförsäkring "Hemplus" krävs).
Länsförsäkringar - Ja, totalt upp till 30.000 kr.
Netviq - Nej (tilläggsförsäkring "Allrisk" kan i vissa fall ersätta, självrisk 1200).

3/ Om ett akvarium går sönder, ersätts fiskarna genom er ordinarie hemförsäkring?
Folksam - Nej.
IF - Nej.
Trygg Hansa - Ja.
Länsförsäkringar - Ja.
Netviq - Ja, vid oberäknad utströmning av vatten från akvarium.

4/ Om ett akvarium går sönder, ersätts växterna genom er ordinarie hemförsäkring?
Folksam - Nej (tilläggsförsäkring "Allrisk" krävs, självrisk 1200).
IF - Nej.
Trygg Hansa - Ja.
Länsförsäkringar - Ja.
Netviq - Ja, vid oberäknad utströmning av vatten från akvarium.

5/ Om ett akvarium går sönder, ersätts tillbehör som förstörs (t.ex. pumpar och doppvärmare) genom er ordinarie hemförsäkring?
Folksam - Nej (tilläggsförsäkring "Allrisk" krävs, självrisk 1200).
IF - Nej.
Trygg Hansa - Vid vattenskada/läckage ersätts det som finns i akvariet och går sönder pga läckaget. Vid brandskada ersätts givetvis det som brandskadats.
Länsförsäkringar - Ja.
Netviq - Nej (tilläggsförsäkring "Allrisk" kan i vissa fall ersätta, självrisk 1200).

6/ Finns det några finstilta villkor eller undantag enligt ovan?
Folksam - Allrisk ersätter ej skada som består i självförstörelse, t.ex. självsprickor, slitage, färg och formändring. Allrisk ersätter inte skada genom felaktig bearbetning, reparation eller rengöring. Skadan skall vara plötslig och oförutsedd.
IF - Om skadan orsakas av uppsåtlig skadegörelse utgår ingen ersättning.
Trygg Hansa - Nej.
Länsförsäkringar - Nej, men självrisken för läckage är höjd till 2.000 kr. För plötslig och oförutsedd skada är den 1.200 kr.
Netviq - Nej.

7/ Om akvariet som går sönder är inköpt begagnat, men ändå fabrikstillverkat, finns det då något som skiljer sig från era svar ovan?
Folksam - Nej.
IF - Nej.
Trygg Hansa - Nej, i princip inte. Dock kan utredas om skadeorsaken beror på tillverkningsfel etc.
Länsförsäkringar - Nej.
Netviq - Nej.

8/ Om akvariet som går sönder är ett hemmabygge (dvs ej fabrikstillverkat), finns det då något som skiljer sig från era svar ovan?
Folksam - Nej (se dock svar på fråga 6, felaktig bearbetning etc.).
IF - Nej.
Trygg Hansa - Nej, i princip inte. Dock kan utredas om skadeorsaken beror på tillverkningsfel etc.
Länsförsäkringar - Om det ej är fackmannamässigt byggt ersätts ej skadan.
Netviq - Nej.

9/ Finns det olika regler som gäller beroende av HUR akvariet har gått sönder (t.ex. läckage, vid inbrott, slag med föremål av försäkringshavares barn, slag med föremål av grannens barn etc.)?
Folksam - Hemförsäkringen kan ersätta skadegörelse vid inbrott. I övrigt krävs tilläggsförsäkring "Allrisk". Då skall händelsen vara plötslig och oförutsedd (se svar fråga 6).
IF - Vid uppsåtlig skadegörelse kan vi neka ersättning. Annars ersätter vi via "Otur".
Trygg Hansa - Ja, uppsåtliga skador ersätts inte. För barn gäller dock särskilda regler. Har utomstående orsakat skada kan en ansvarsförsäkring eventuellt ersätta skadan etc.
Länsförsäkringar - Ja, det beror på om det är en plötslig och oförutsedd skada eller ansvarsskada.
Netviq - Om någon i hushållet genom olyckshändelse råkar tappa eller av misstag slå sönder akvariet, kan försäkringen ersätta själva akvariet om man har "Allrisk". Om någon utanför hushållet orsakar skadan så skall det gå genom dennes ansvarsförsäkring.

10/ Gäller det olika regler om man bor i hyreshus resp. eget hus?
Folksam - Olika försäkringar "Hem" (hyrd bostad samt bostadsrätt), Villa (vid egen villa, radhus etc.). Vid skada i hyreshus skall i första hand byggnadens försäkring ersätta skadorna på byggnaden.
IF - Nej.
Trygg Hansa - Ja som husägare har du själv ansvaret. Hyresgästen kan ställa krav på reparation hos fastighetsägaren/hyresvärden.
Länsförsäkringar - I princip inte.
Netviq - Nej.

11/ Finns det några undantag etc. eller speciella regler som gäller för akvarium, som inte täckts in ovan?
Folksam - Nej.
IF - Nej.
Trygg Hansa - Nej.
Länsförsäkringar - Nej.
Netviq - Nej.







Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik