Stuart Grant Cichlid Fund

btn-tanganyika.jpgBACK TO NATURE GUIDE OM TANGANYIKACIKLIDER
Författare: Ad Konings
Svensk översättning: Kjell Fohrman
Förlag: Simontorp Säteri AB (svenska), Kri Zoo (norska), Eldorado (danska)
ISBN: 91-975907-0-3 (svenska upplagan)
Utgivningsår: 2005
Format: 240x170 mm
Antal sidor: 192
Antal färgfoton: ca 620
Språk: Bl.a. Svenska, danska och norska
Övrigt: Inbunden
Rek.ca.pris: 237:-
Kommentar: Denna bok har skrivits av världens ledande tanganyikaexpert, Ad Konings. Han har mer än 25 års erfarenhet av att såväl odla som att studera tanganyikaciklider i deras naturliga miljö.
Detta är andra utgåvan av denna bok - men den är rejält omarbetad jämfört med den första utgåvan som kom 1996, bl.a. innehåller den 50% fler sidor och nära nog dubbelt så många foton. Den innehåller även helt nya avdelningar som "Sjukdomar" och "Odling" samt två tresidiga utvikskartor - en över Tanganyikasjöns fångstplatser, samt en över de olika Tropheus-populationerna.
Bokens innehåller följande avdelningar – Den naturliga miljön, Akvariet, Vatten och filtrering, Födan, Sjukdomar, Odling, Några exempel samt Arterna. Den sistnämnda är den mest omfattande och beskriver (med foto ocvh text) alla arter av tanganyikaciklider som förekommer i akvariehobbyn. Man får bl.a. reda på detta om fisken - Vetenskapligt namn, handelsnamn, max.totallängd för hane och hona, lokal, föda, lekbeteende, genomsnittlig kullstorlek och minimumstorlek på akvarium i centimeter och liter.
Boken är illustrerad med ca 620 högklassiga foton.
Boken har publicerats på 8 olika språk, förutom på svenska bl.a. också på danska och norska.

Dr_mciklider.jpgDRÖMCIKLIDER FRÅN MALAWI- OCH TANGANYIKASJÖARNA
Författare: Ad Konings
Svensk översättning: Kjell Fohrman
Förlag: Fohrman Aquaristik AB
ISBN: 91-89258-10-X
Utgivningsår: 2005
Format: 270x290 mm
Antal sidor: 176
Antal färgfoton: Mer än 400
Språk: Svenska
Övrigt: Linneinbindning, skyddsomslag
Rek.ca.pris: 750:- (den säljs med rabatt till ZoopetGold-medlemmar)
Kommentar: I denna bok i jätteformat har Ad Konings samlat drygt 400 av sina bästa foton från Malawi- och Tanganyikasjöarna. Det är en bok som helt skiljer sig från alla andra akvarieböcker i och med att det som sätts i högsätet är fotona - högklassiga undervattensfoton på fiskar presenteras i stort format. Detta i kombination med den kortfattade, men intressanta och informativa texten på svenska lyfter fram cikliderna på ett sätt som ingen annan bok tidigare gjort.

BACK TO NATURE GUIDE OM DISKUS
Författare: Dick Au
Svensk översättning: Kjell Fohrman
Förlag: Simontorp Säteri AB
ISBN: 91-89258-00-2 (svenska upplagan)
Utgivningsår: 1998
Format: 240x170 mm
Antal sidor: 128
Antal färgfoton: Mer än 270
Språk: Svenska
Övrigt: Inbunden
Rek.ca.pris: 175:-
Kommentar: En grundläggande diskusbok som är lämpad för såväl nybörjaren som för specialisten. Boken är rikligt illustrerad med foton av högsta klass.
På ett lättsamt språk lotsas läsaren igenom de flesta problem som man kan ställas inför om man håller diskus. I bokens finns följande kapitel - Diskus för alla hobbyister, Att förbereda akvariet för diskus (Den naturliga miljön, Ditt hemmaakvarium, Kommersiell odling), Urval och tillvänjning (Inköp av de första diskusarna, Skall man köpa vuxna diskus eller ett lekpar, Att anpassa diskus till ditt akvarium), Utfodring och hälsa ( Diskusfoder, Välmående diskusar), Odling av diskus (Lekakvariet, Att välja lekpar, Lekaktivitet, Att mata ynglen, Problem vid odling, Att föda upp diskus artificiellt), Diskusvarianter (Färgernas historia, Att utveckla en egen diskus-variant, Dagens diskusvarianter).
Författaren, som är amerikan med asiatiskt ursprung, har 45 års erfarenhet av att hålla och odla diskus.
Boken har publicerats på 8 olika språk, förutom på svenska också bl.a. på danska.

BACK TO NATURE GUIDE OM MALAWICIKLIDER
Författare: Ad Konings
Svensk översättning: Kjell Fohrman
Förlag: Simontorp Säteri AB (svenska och danska), Kri Zoo (norska)
ISBN: 91-89258-07-X  (svenska upplagan)
Utgivningsår: 2003
Format: 240x170 mm
Antal sidor: 208
Antal färgfoton: 600
Språk: Svenska, danska och norska
Övrigt: Inbunden
Rek.ca.pris: 237:-
Kommentar: Denna bok har skrivits av världens ledande malawiexpert, Ad Konings. Han har mer än 30 års erfarenhet av att såväl odla som att studera malawiciklider i deras naturliga miljö.
Detta är andra utgåvan av denna bok - men den är rejält omarbetad jämfört med den första utgåvan som kom 1997, bl.a. innehåller den ca. 60% fler sidor och ca 100% fler foton (av de 600 fotona är 590 nya). Den innehåller även helt nya avdelningar som "Sjukdomar" och "Odling" samt en tresidig utvikskarta över Malawisjön.
Bokens första del är en allmän del som innehåller följande avdelningar – Den naturliga miljön, Akvariet (Ljuset, Inredning, växter, Bakgrunden, Vattnet, Föda, Sjukdomar, Odling och Några exempel).
Boken andra del, som är indelad i avdelningarna "Aulonocara, Haplochromis, Mbunas och Rovfiskar, beskriver mer än 235 olika arter med malawiciklider med hjälp av foton och text. Man får bl.a. reda på detta om fisken - Vetenskapligt namn, handelsnamn, max.totallängd för hane och hona, lokal, föda, lekbeteende, genomsnittlig kullstorlek och minimumstorlek på akvarium i centimeter och liter.
Boken är illustrerad med 600 högklassiga foton.
Boken har publicerats på 8 olika språk, förutom på svenska bl.a. också på danska och norska.

MALAWICIKLIDER I SIN NATURLIGA MILJÖ.
Författare: Ad Konings
Svensk översättning: Kjell Fohrman
Förlag: Akvarielagret.
ISBN: 91-89258-05-3
Utgivningsår: 2001
Format: 275x200 mm.
Antal sidor: 352.
Antal färgfoton: Mer än 1400.
Språk: Svenska.
Övrigt: Inbunden, plastad.
Rek.ca.pris: 638:-
Kommentar: Detta är den tredje utgåvan av denna populära bok. Den är dock kraftigt omarbetad från tidigare upplagor och de allra flesta foton är helt nya. Samtliga kända malawiciklid-arter (850) beskrivs med foto och text. Texten utgår ifrån deras beteende och levnadsvillkor i deras naturliga miljö. Fiskarna är grupperade i olika avdelningar beroende på i vilken biotop man hittar dem. Boken innehåller följande avdelningar – Sjön, Cikliderna en artflock, Klippbiotopens vågzon, Den sedimentfria klippbiotopen, Den sedimenrika klippbiotopen, Övergångszonen, Den grunda övergångszonen, Grunda sedimentfria vikar, Sandbiotopen, Öppet vatten.
Boken är illustrerad med utmärkta färgfoton och är en outstanding ”bibel” för den malawiintresserade.
Denna bok har skrivits av världens ledande malawiexpert, Ad Konings. Han har mer än 30 års erfarenhet av att såväl odla som att studera malawiciklider i deras naturliga miljö.

SOUTHAMERICAN EARTHEATERS
Författare: Thomas Weidner
Förlag: Cichlid Press
ISBN: 0-9668255-1-9
Utgivningsår: 2000
Format: 160x240 mm
Antal sidor: 336
Antal färgfoton: Mer än 265
Språk: Engelska
Övrigt: Inbunden
Rek.ca.pris: 505:-
Kommentar: De s.k. jordätarna ( Geophagus, Satanoperca, Gymnogeophagus, Retroculus, Acarichthys och Guianacarafrån Sydamerika är några av de allra populäraste cikliderna.
Detta är den allra första boken som har publicerats om dessa trevliga fiskar. Det är dessutom en mycket bra bok som är skriven på en lättfattlig engelska.
Boken börjar med en allmän del med avdelningarna –Eartheaters in history; The natural habitat; The aquarium (equipment, decor, water parameters); Proper maintenance (selection and purchase, tankmates, feeding, sexing and breeding, diseases); Breeding behaviour; The genera; The species.
Därefter följer en avdelning där alla arter beskrivs mycket noggrant under följande rubriker – Derivation of scientific name; Note; Distribution; Ecology; Size; Sexual dimorphism; Maintenance; Ethology; Remarks.
Författare är tysken Thomas Weidner som gjort ett utmärkt jobb och som dessutom har med mängder av kanonfoton i boken.

CIKLIDBOKEN
Redaktör:Ad Konings
Svensk översättning: Kjell Fohrman
Förlag: Simontorp Säteri AB
ISBN: 91-89258-06-1
Utgivningsår: 2002
Format: 260x170 mm
Antal sidor: 240
Antal färgfoton: Ca 190
Språk: Svenska
Övrigt: Inbunden
Rek.ca.pris: 360:-
Kommentar: Denna bok är redigerad av Ad Konings men är skriven av 12 olika författare, varav bl.a. två svenskar, Lasse Forsberg och Kjell Fohrman samt en dansk, Kaj Andersen. Denna bok har genom åren blivit mycket uppskattad för sin praktiska inriktning. Här ges mängder av tips och råd om hur man skall sköta sina ciklider.
Boken är en nyutgåva av Ciklidboken från 1993. Det som främst skiljer nyutgåvan från ursprungsutgåvan är att nära nog samtliga fotona är nya vilket har lyft boken ytterligare ett steg. Texten har inte förändrats i samma utsträckning – Madagaskar-avdelningen är helt nyskriven; Viktoria-avdelningen har omarbetats rejält utifrån nya fakta och även övriga avdelningar har uppdaterats vad gäller nya namn och ny teknik.Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik