Stuart Grant Cichlid Fund

 

THE CICHLIDS OF LAKE MALAWI
Författare: Ad Konings.
Förlag: Cichlid Press.
ISBN: 096682554-3
Utgivningsår: 2001
Antal färgfoton: Mer än 5.000.
Språk: Engelska.
Ca. pris.: 750 kr.
Det finns inget rekommenderat ca.pris på CD-skivor utan priset kan variera en del. Inte heller så är momsen sänkt på CD-skivor, som den är på böcker:
Kommentar: Denna CD om malawiciklider innehåller hela 5.122 utmärkta foton på malawiciklider och är därmed den mest omfattande fotoförteckning över malawiciklider som någonsin presenterats.
Man kan hitta de olika arterna dels genom att söka på släktnamn, artnamn eller handelsnamn (de engelska). Klickar man t.ex. på ett artnamn, får man upp en karta som visar var i sjön man hittar de olika varianterna av just den arten (ett bra sätt att se en arts utbredning) och sedan kan man klicka sig runt sjön och se hur de ser ut på respektive plats. För varje variant visas sedan ofta flera foton, så man kan se hur en hane resp. hona ser ut och de eventuella färgvarianter som finns på respektive plats.
Man kan också välja att klicka på en av prickarna på kartan och man ser då hur biotopen eller platsen ser ut där ”pricken” befinner sig.
Sammanfattningsvis så är denna omfattande malawi-CD en gigantisk fotouppslagsbok över alla kända malawiciklider, vilket är något som tidigare saknats i bokformat. Detta eftersom det inte finns möjlighet att producera en bok, med så många foton, för rimliga kostnader.







Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik