Djurmagazinet

Text: Håkan Sandsten.

Jag gjorde en litteratursökning på vetenskapliga artiklar om vad som skulle kunna påverka fördelningen mellan honor och hanar av guppy-yngel. Honor och honyngel dör vid hög temperatur (32 grader) och kvar blir bara missbildade hanyngel (1). Det talar kanske för att man får fler hanar vid högre temperatur men det är säkert inte det bästa sättet att få många hannar eftersom kullstorleken minskar vid hög temperatur också. Optimal temperatur för stora kullar var 25-27 grader.

Hur pH skulle kunna inverka på fördelningen mellan könen hittade jag inget om. Bara att guppy mår väldigt dåligt om de får vistas i pH=4 under 24 timmar (2)! Vem är förvånad? Om man får gissa är honorna och honynglen också känsligare för lågt pH än hanarna (eftersom de var känsligare för hög temperatur). Men att sänka pH är nog inte någon bra metod för att öka andelen hanyngel.

Något som jag tyckte var spännande var att det produceras fler honor ju längre tid som hanen och honan får gå ihop. Det betyder alltså att om man vill ha många hannar så ska man skilja honor och hanar och bara låta hanen gå ihop med honorna ett litet tag ibland (3).

Det finns en sak som talar emot att man bara låter en enda hanne besöka sina honor ett kort tag. Om man vill ha snygga hannar som ser spektakulära ut är det bra om man gynnar något som kallas sexuell selektion. Den sexuella selektionen ökar nämligen när det finns många hanar per hona (4). Hanarna konkurrerar då om att få para sig och förhoppningsvis väljer hon de snyggaste och starkaste.

Slutsatsen skulle kunna vara att man har två akvarier: ett med enbart en massa honor och ett med en massa hannar och en hona som ska bli parad. Honan ska bara besöka hanarna ett par dagar. Sedan byter man hona. Då blir det en stark sexuell selektion så att de mest färgade och konstiga hannarna får para sig, samtidigt som honan får fler hannar i sin kull.

Dessutom skulle det vara bra eftersom när honan parar sig med mer än en hane får hon större kull (5). Och chansen att hon gör det ökar antagligen när hon går med många hanar.

Det skulle vara roligt att höra om detta stämmer med praktiken också?


Guppy Championatvinnare 2005 i Dusiburg. Foto Kjell Fohrman

Referenser
1. Dzikowski, R; Hulata, G., Karplus; I. , Harpaz, S. 2001. Effect of temperature and dietary L-carnitine supplementation on reproductive performance of female guppy (Poecilia reticulata). Aquaculture 199 (3-4) : 323-332
2. Urban-Jezierska, E. 2002. Effect of acidification on feeding in guppy fish (Lebistes reticulatus vel Poecilia reticulata). Polish Journal of Ecology 50 (1) : 25-43.
3. Watt, P. J.; Shohet, A. J.; Renshaw, K. 2001. Female choice for good genes and sex-biased broods in guppies. Journal of Fish Biology 59 (4) : 843-850
4. Jirotkul, M. 2000. Operational sex ratio influences the opportunity for sexual selection in guppies. Journal of Fish Biology 56 (3) : 739-741
5. Ojanguren, A. F.; Evans, J. P.; Magurran, A. E 2005. Multiple mating influences offspring size in guppies. Journal of Fish Biology 67 (4) : 1184-1188Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik