Zoopet
Lepidiolamprologus elongatus, Magara
Ciklider - Tanganyika - Substratruvare

Lepidiolamprologus elongatus, Magara
Långsträckt lamprologus


Vetenskapligt namn:
Lepidiolamprologus elongatus, Magara
Tidigare vetenskapligt namn:
Lamprologus elongatus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Långsträckt lamprologus
Ursprung:
Tanganyikasjön: Magara, Burundi.

Foto: Ad Konings
Köttätare (småfisk och små ryggradslösa djur). Äter i akvarium levande och fryst foder, efter tillvänjning också torrfoder.
I sin naturliga miljö lever den i klippbiotoper (ibland i övergångszonen) på 5-50 meters djup.
Den långsträckta lamprologusen är en parbildande grottruvare och är mycket bra yngelvårdare. Både honan och hanen hjälps åt att vakta avkomman. Äggen fästs på en vertikal klippvägg. Kullen (200-1000 yngel) kläcks efter 2-3 dygn, samt är frisimmande efter ytterligare 4.
P.g.a. sin storlek och ganska aggressiva beteende hålls den bäst parvis i ett stort akvarium tillsammans med andra fiskar i ungefär samma storlek och beteende. Små fiskar blir uppätna.
Ett lämpligt akvarium skall innehålla rikligt med gömställen som skapas med hjälp av stenar. Bottenmaterialet skall vara finkornigt.
Det är mycket svårt att se skillnad på könen och därför är det bäst att skaffa en mindre grupp med ungdjur som får växa upp ihop och para ut sig på ett naturligt sätt. De överblivna måste flyttas.
Hanen blir något större, men de har samma färgmönster. Honans könsöppningen är större och rundare. Den förekommer runt hela sjön, men färgmässigt skiljer sig de olika populationerna inte så mycket åt.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Akvariehelg