Zoopet
Benthochromis tricoti
Ciklider - Tanganyika - Munruvare (ej Tropheus)

Benthochromis tricoti
Giant Featherfin


Vetenskapligt namn:
Benthochromis tricoti
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplotaxodon tricoti
Benthochromis horii
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Giant Featherfin
Ursprung:
På flera ställen i Tanganyika-sjön.

Foto: Andreas Fröhlich
Köttätare (zooplankton). Den föredrar i akvarium fryst och levande foder, men tar ibland även torrfoder.
I Tanganyikasjön lever den på öppet vatten på stora djup (minst 60 meter). Vid lek går den upp på 20 och 40 meters djup. Den finns på flera ställen runt sjön.
Giant featherfin är munruvare (honorna ruvar) och lekbeteendet kan variera något. På en del ställen försvarar hanarna revir på toppen av klippor, på andra försvarar de sandlekkoner. I akvarium leker den regelbundet, men honorna ruvar sällan tiden ut. Den ger i regel få yngel (max. 25, men oftast färre än 10). Honorna sväljer ofta luft och man kan då luras att tro att de ruvar.
Denna stora fisk (hanar ca. 20 cm, honor ca. 16 cm) kräver stora akvarier med en stor bottenyta bestående av finkornig sand, samt en "klipplatå". Det bästa är att hålla denna art för sig, eftersom de flesta andra arter gärna nafsar på hanens långa fenstrålar.
Hanarna är revirhävdande och det är bäst att hålla 1 utfärgad hane, 1 mindre ej utfärgad hane, samt 3-4 honor.
De betydligt större hanarna har längre fentrålar, samt starkare färger. Honorna är brun-silver färgade.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Dom hoppar extremt bra!
Kommentar av: blaps den 2002-11-04

Märkligt nog så är den här djupvattenskrabaten extremt skicklig på att hoppa. Jag har tyvärr egen erfarenhet av detta då två stycken har lyckats hoppa ur minimala öppningar i akvariet. Tråkigt och dyrt! Dom verkar speciellt skärrade och hoppbenägna då man släcker lyset (hastigt), vilket man kan lösa genom att släcka lite eftersom (om man har flera lysrör). Så se till att ha tättslutande täckglas!

I övrigt en relativt tacksam fisk som dock växer väldigt långsamt.

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
CARES