Zoopet
Neolamprologus savoryi
Ciklider - Tanganyika - Substratruvare

Neolamprologus savoryi
Prinsen av Burundi


Vetenskapligt namn:
Neolamprologus savoryi
Tidigare vetenskapligt namn:
Lamprologus savoryi
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Prinsen av Burundi
Ursprung:
Tanganyikasjön: Förekommer runt hela sjön.

Foto: Ad Konings
Köttätare (små ryggradslösa djur). Äter i akvarium allt standardfoder, men bör ges smått fryst foder.
I Tanganyikasjön återfinns den i klippbiotoper och övergångszoner på 10 till 40 meters djup. Till skillnad från N. brichardi och N. pulcher som ofta går i stora stim så ser man oftast N. savoryi parvis eller ensamma. De håller dock gärna till i närheten av princesstim. Hanens revir består ofta av en liten grotta mellan stenar.
Prinsen av Burundi är en parbildande substratruvare som leker i grottor. Akvariet skall innehålla många gömställen (grottor). Den hålls bäst i en liten grupp på 4-6 eller fler. Den kan även hållas parvis.
Den är visserligen revirhävdande, men flera par kan leva bredvid varandra, men då bör akvariet vara minst 120 cm långt. I ett så pass stort akvarium kan den också hållas tillsammans med andra mindre tanganyikaciklider.
Det är inte mycket som skiljer könen åt, men hanarnas rygg- och analfenor är mer spetsiga. Denna art återfinns runt hela sjön men de olika populationerna skiljer sig ganska lite åt.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten

Övriga arter i släktet

Zoopet i stolt samarbete med
Arken zoo