Zoopet - Cambarus speciosus
Kräftor

Cambarus speciosus


Vetenskapligt namn:
Cambarus speciosus
Tidigare vetenskapligt namn:
Hiaticambarus speciosus
Familj:
Cambaridae
Handelsnamn:
Praktflodkräfta
Utbredning:
Georgia, USA

Foto: Kjell FohrmanOmnivor (allätare – främst växtdetrit). I akvarium är de inte så kräsna utan äter foderrester, flingfoder, maltabletter, granulat, växtdelar, frysfoder etc.
Vid leken fattar hanarna tag i honan och placerar henne på rygg eller på sidan och håller sedan fast henne med hjälp av fothakarna. Honan bär sedan runt på äggen (70-100 st) under stjärten i ungefär 30-35 dagar (beroende på vattentemperatur – varmare vatten färre dagar).
Parktflodkräftan är relativt fredlig. Man kan hålla dem i akvarium ihop med större fiskar samt stora snäckor – mindre fiskar riskerar att bli uppätna (speciellt bottenlevande arter är i farozonen). Man kan hålla ett par i ett så pass litet akvarium som 80x40 cm, men ett större med en bottenyta på 100x50 är att föredra. Håller man dem gruppvis skall akvariet vara ännu större.
Ett lämpligt akvarium skall innehålla gott om gömställen (stenar och rötter) samt ha en viss cirkulation. Enbart hårdbladiga växter kan fungera.
Lekmogna hanar är färgstarkare och har en annan form på klorna. Hanarnas gonopodium på kroppens undersida syns tydligt.
Det är inte tillåtet att hålla denna art i Sverige – detsamma gäller för alla andra kräftarter utom den europeiska flodkräftan samt signalkräftan.

Anmäl fel på artbeskrivningen

Nedan kan Zoopet's medlemmar lägga in en kommentar om sin EGEN erfarenhet av denna art. Diskussioner om arten skall föras i Zoopets "Forum" och inte här och därför får inga frågor ställas, man får inte heller gå i polemik med andras synpunkter. Berätta enbart om dina EGNA erfarenheter av arten.

Köpes och Säljes-annonser får inte förekomma bland kommentarerna och sådana raderas snart de upptäcks och dessutom kommer personen som lagt in dom att faktureras 500 kr inkl. moms.

Alla kan ta del av denna information. Zoopet garanterar inte att den information som anges är korrekt

Klicka här om du vill lägga till en egen kommentar