Swedish flag English flag
Zoopet
Pacifastacus leniusculus
Kräftor

Pacifastacus leniusculus
Signalkräfta


Vetenskapligt namn:
Pacifastacus leniusculus
Familj:
Astacidea
Handelsnamn:
Signalkräfta
Utbredning:
Västra USA samt inplanterad i Europa
Foto: Erik Ahlin

Omnivor (allätare). De är inte så kräsna utan äter foderrester, flingfoder, maltabletter, granulat, växtdelar, frysfoder, växter etc.
Arten är svårodlad i akvarium. Normalt leker den på hösten när vattnet kyls ner (till ca. 12 grader). När de parat sig och lagt rommen bör de få lugn och ro någon vecka. Sen behövs en period med ca 5 grader under ca 1 månad för rommens utveckling (honorna bär rommen (50-100) ända till våren). När rommen kläckts går ynglen kvar på henne någon vecka men sen får de lämna henne så dom inte blir mat.
Signalkräftan är en rejält tuff skymnings- och nattaktiv kräfta som behöver ett stort akvarium. Ett par skall ha en bottenyta på minst 100x50 cm. Man kan hålla dem i akvarium ihop med andra kallvattenlevande större fiskar.
Ett lämpligt akvarium skall innehålla massor av gömställen (stenar och rötter) samt ha en viss cirkulation. Arten går hårt åt växterna och enbart hårdbladiga- eller flytväxter kan fungera.
Honornas stjärt är bredare samt saknar det första paret simfötter. Hanarna har en smalare stjärt och de två första paren simfötter är omvandlade till framåtriktade parningsorgan. Hanarna blir större än honorna. Denna art planterades in i Sverige på i slutet av 60-talet och den finns idag på ca 3000 platser i syd- och mellansverige.
Grundfärgen är normalt ljust brun.
Arten påminner mycket om den vanliga europeiska flodkräftan men kan skiljas från denna genom att den har en tydlig ljus fläck vid tumgreppet på klon.

Foto 2 visar en hane underifrån
Foto 3 visar en hona underifrån
Foto 5 visar en visar en orange naturlig färgmutation av denna art som är extremt ovanlig.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Orädd gynnare
Kommentar av: Tomten den 2007-01-17

Jag rekommenderar ingen att ha dom i par om baljan inte är riktigt stor och har många gömslen. Då dom tenderar att äta upp varandra under ömsningen. I naturen ömsar nästan alla djur samtidigt så att detta undviks, i akvarium verkar det som att det inte funkar riktigt lika bra. Detta är dock min erfarenhet, och inget absolut.

Goldmedlemmarnas akvarium med skaldjuret


Zoopet i stolt samarbete med
Stuart Grant Cichlid Fund