Zoopet - Pacifastacus leniusculus
Kräftor

Pacifastacus leniusculus


Vetenskapligt namn:
Pacifastacus leniusculus
Tidigare vetenskapligt namn:
Astacus leniusculus
Potamobius leniusculus
Familj:
Astacidea
Handelsnamn:
Signalkräfta
Utbredning:
Västra USA samt inplanterad i Europa

Foto: Erik AhlinOmnivor (allätare). De är inte så kräsna utan äter foderrester, flingfoder, maltabletter, granulat, växtdelar, frysfoder, växter etc.
Arten är svårodlad i akvarium. Normalt leker den på hösten när vattnet kyls ner (till ca. 12 grader). När de parat sig och lagt rommen bör de få lugn och ro någon vecka. Sen behövs en period med ca 5 grader under ca 1 månad för rommens utveckling (honorna bär rommen (50-100) ända till våren). När rommen kläckts går ynglen kvar på henne någon vecka men sen får de lämna henne så dom inte blir mat.
Signalkräftan är en rejält tuff skymnings- och nattaktiv kräfta som behöver ett stort akvarium. Ett par skall ha en bottenyta på minst 100x50 cm. Man kan hålla dem i akvarium ihop med andra kallvattenlevande större fiskar.
Ett lämpligt akvarium skall innehålla massor av gömställen (stenar och rötter) samt ha en viss cirkulation. Arten går hårt åt växterna och enbart hårdbladiga- eller flytväxter kan fungera.
Honornas stjärt är bredare samt saknar det första paret simfötter. Hanarna har en smalare stjärt och de två första paren simfötter är omvandlade till framåtriktade parningsorgan. Hanarna blir större än honorna.

Denna art planterades in i Sverige på i slutet av 60-talet och den finns idag på ca 3000 platser i syd- och mellansverige.
Grundfärgen är normalt ljust brun.
Arten påminner mycket om den vanliga europeiska flodkräftan men kan skiljas från denna genom att den har en tydlig ljus fläck vid tumgreppet på klon.

Foto 2 visar en hane underifrån
Foto 3 visar en hona underifrån
Foto 5 visar en visar en orange naturlig färgmutation av denna art som är extremt ovanlig.
Anmäl fel på artbeskrivningen

Fler bilder på samma art

Nedan kan Zoopet's medlemmar lägga in en kommentar om sin EGEN erfarenhet av denna art. Diskussioner om arten skall föras i Zoopets "Forum" och inte här och därför får inga frågor ställas, man får inte heller gå i polemik med andras synpunkter. Berätta enbart om dina EGNA erfarenheter av arten.

Köpes och Säljes-annonser får inte förekomma bland kommentarerna och sådana raderas snart de upptäcks och dessutom kommer personen som lagt in dom att faktureras 500 kr inkl. moms.

Alla kan ta del av denna information. Zoopet garanterar inte att den information som anges är korrekt

Klicka här om du vill lägga till en egen kommentar

Orädd gynnare av Tomten (2007-01-17 10:01:02)

Jag rekommenderar ingen att ha dom i par om baljan inte är riktigt stor och har många gömslen. Då dom tenderar att äta upp varandra under ömsningen. I naturen ömsar nästan alla djur samtidigt så att detta undviks, i akvarium verkar det som att det inte funkar riktigt lika bra. Detta är dock min erfarenhet, och inget absolut.