Zoopet - Astacus astacus
Kräftor

Astacus  astacus


Vetenskapligt namn:
Astacus  astacus
Familj:
Astacidea
Handelsnamn:
Europeisk flodkräfta, flodkräfta
Utbredning:
Europa

Foto: Erik AhlinOmnivor (allätare). I akvarium är de inte så kräsna utan äter foderrester, flingfoder, maltabletter, granulat, växtdelar, frysfoder, växter etc.
Arten är svårodlad. Normal leker den på hösten när vattnet kyls ner och honan bär sedan äggen i ca. 7-8 månader.
Den europeiska flodkräftan är en rejält tuff skymnings och nattaktiv kräfta som behöver ett hyfsat stort akvarium. Man bör hålla 3 honor till 1 hane och de skall ha en bottenyta på minst 100x50 cm. Man kan hålla dem i akvarium ihop med andra kallvattenlevande större fiskar.
Ett lämpligt akvarium skall innehålla massor av gömställen (stenar och rötter) samt ha en viss cirkulation. Arten ger sig på växterna och enbart hårdbladiga växter och/eller flytväxter kan fungera.
Honornas stjärt är bredare samt saknar det första paret simfötter. Hanarna har en smalare stjärt och de två första paren simfötter är omvandlade till framåtriktade parningsorgan. Hanarna blir större än honorna (max. ca. 12 cm).
Arten påminner mycket om signalkräftan men den senare har en tydlig ljus fläck vid tumgreppet på klon.

Denna art har trängts undan av den inplanterade signalkräftan (Pasifastacus leniusculus) då denna bär med sig sjukdomen kräftpest (en parasitsvamp) som dödar den vanliga flodkräftan. Arten är idag utrotningshotad.
Anmäl fel på artbeskrivningen

Fler bilder på samma art

Nedan kan Zoopet's medlemmar lägga in en kommentar om sin EGEN erfarenhet av denna art. Diskussioner om arten skall föras i Zoopets "Forum" och inte här och därför får inga frågor ställas, man får inte heller gå i polemik med andras synpunkter. Berätta enbart om dina EGNA erfarenheter av arten.

Köpes och Säljes-annonser får inte förekomma bland kommentarerna och sådana raderas snart de upptäcks och dessutom kommer personen som lagt in dom att faktureras 500 kr inkl. moms.

Alla kan ta del av denna information. Zoopet garanterar inte att den information som anges är korrekt

Klicka här om du vill lägga till en egen kommentar