Zoopet
Cyprichromis microlepidotus, Burundi
Ciklider - Tanganyika - Munruvare (ej Tropheus)

Cyprichromis microlepidotus, Burundi
Microlepidotus, golden leptosoma


Vetenskapligt namn:
Cyprichromis microlepidotus, Burundi
Tidigare vetenskapligt namn:
Limnochromis microlepidotus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Microlepidotus, golden leptosoma
Utbredning:
Tanganyikasjön: Burundi

Foto: Ad Konings
Köttätare (zooplankton). Den föredrar i akvarium fryst och levande foder, men äter även torrfoder.
I sin naturliga miljö lever den på öppet vatten nära klippområden på 10 till 40 meters djup där de ofta samlas i jättelika stim.
C. microlepidotus är munruvare (honorna ruvar) och hanarna försvarar revir i mellanskiktet och bildar stora lekstim. Honorna återfinns normalt i separata stim. På ett och samma ställe har hanarna oftast olika färger (polykromatism). I akvarium är de lättlekta men ger ganska små kullar, max. 25.
Hålls i akvarium bäst i grupper på 8 eller fler individer. Akvariet skall vara minst 60 cm högt. Hanar kan vara aggressiva mot varandra, men man bör ändå hålla flera hanar (minst 3) för att minska aggressionerna gentemot honorna. I akvarium befinner sig denna art oftast i akvariets övre del.
Honorna har inte hanarnas vackra färger utan är mer enfärgat bruna. Hanarna är i regel något större.
Det förekommer många olika C. microlepidotus-populationer och de skiljer sig en hel del åt vad gäller färger. Även inom en population kan hanarna ha olika färger. Foto 1 visar en hane.
Foto 2 visar en hona.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten














Zoopet i stolt samarbete med
CARES