Zoopet
Pseudosimochromis curvifrons
Ciklider - Tanganyika - Munruvare (ej Tropheus)

Pseudosimochromis curvifrons
Kurvtanganyika, tjockhuvad simochromis


Vetenskapligt namn:
Pseudosimochromis curvifrons
Tidigare vetenskapligt namn:
Simochromis curvifrons
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Kurvtanganyika, tjockhuvad simochromis
Utbredning:
Tanganyikasjön: Runt större delen av sjön.

Foto: Ad Konings
Växtätare (fintrådiga alger och kiselalger). Skall i akvarium ha ett foder som innehåller rikligt med vegetabilier, men detta kan även kompletteras med t.ex. smått fryst foder.
I Tanganyikasjön återfinns denna art oftast i klippbiotopens övre delar.
Kurvtanganyikan är en maternal (honan) munruvare och en kull kan innehålla 30-40 yngel (ca.20-30 är vanligare). Honan ruvar ca 25 dygn.
Denna art är rejält aggressiv och kan därför bara hållas i stora akvarier. Aggressiviteten riktas dock främst mot andra av samma art (men även mot Tropheus och Simochromis-arter) och då alldeles speciellt hanarna emellan. För att sprida ut aggressiviteten skall man ha en stor grupp (minst 6 st, men gärna betydligt fler) med många honor och bara 1 hane.
Ett akvarium skall innehålla gott om gömställen som kan skapas med hjälp av stenar. Bottenmaterialet skall bestå av sand eller finkornigt grus.
Hanarna är oftast något större. Honorna, yngel och unga hanar har ett mönster på den silverfärgade kroppen som består av några vertikala band. Dessa saknas på vuxna hanar. Denna art återfinns på många ställen runt sjön men är vanligast i den södra delen. Det förekommer inte några distinkta geografiska raser. I norr har dock hanarna en grönaktig skiftning på den silverfärgade kroppen, medan de i söder är mer blåskimrade.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Poecilia Scandinavia