Zoopet
Enantiopus sp. 'kilesa'
Ciklider - Tanganyika - Munruvare (ej Tropheus)

Enantiopus sp. 'kilesa'
Kilesa


Vetenskapligt namn:
Enantiopus sp. 'kilesa'
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Kilesa
Utbredning:
Tanganyikasjön: Västkusten mellan Kalemie och Kavalla.

Foto: Ad Konings
Köttätare (små ryggradslösa djur som filtreras ut från sanden). Den föredrar i akvarium fryst och levande foder, men äter även torrfoder.
I sin naturliga miljö lever de över sandbottnar på grunt vatten. Med undantag för lekperioden förekommer de oftast i stim som kan innehålla flera hundra individer.
"Kilesa" är maternala (honan) munruvare och revirhävdande under lekperioden. I sjön upprättar hanar stora lekarenor där de "formar" grunda lekgropar som "dekoreras" med flera små sandhögar. Hanarna försöker sedan locka honorna till boet. I akvarium håller hanen ett stort revir där han "bygger" flera grunda gropar (diameter ca 15 cm). Runt bona byggs sedan flera "sandtorn" som dekoration. En hane kan leka med flera honor på en dag.
I akvarium är hanar aggressiva mot varandra och den hålls bäst med 1 vuxen hane (ev. även en halvvuxen) och 3-5 honor. Akvariet skall ha en stor bottenyta med finkornig sand. Dessa sandciklider leker vanligtvis bara under ett års tid, därefter producerar honorna knappast några ägg och hanens potens avtar. Se därför till att ersätta lekgruppen varje år.
Honorna är inte alls lika färggranna som hanarna utan är mer brun- till silveraktiga. Denna art är enbart känd från västkusten mellan Kalemie och Kavalla. Den kan eventuellt också finnas i sjöns nordvästra del.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
CARES