Zoopet
Spathodus marlieri
Ciklider - Tanganyika - Munruvare (ej Tropheus)

Spathodus marlieri
Puckelhuvuds-hästnos


Vetenskapligt namn:
Spathodus marlieri
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Puckelhuvuds-hästnos
Utbredning:
Tanganyikasjön: Sjöns norra tredjedel.

Foto: Ad Konings
Växtätare (kiselalger) men den äter även små ryggradslösa djur. Äter det mesta i akvarium, men en varierad kost bestående av grönfoder och smått fryst foder (t.ex. cyclops) är en bra kombination.
I sin naturliga miljö lever den i den syrerika övre (1-5 meter) klippbiotopen men kan även hittas i övergångszonen.
Puckelhuvuds-hästnosen är en maternal (honan) munruvare. Den antogs tidigare vara en biparental (bägge) munruvare i likhet med övriga hästnosar. Varje kull ger ca 20-35 yngel.
Alla hästnosar är tuffa mot andra av samma art, men alldeles speciellt gäller detta för denna art. Ett lämpligt akvarium är stort och inrett med mängder av stenar i olika storlekar så att det skapas rikligt med gömställen. Vattnet skall vara mycket syrerikt. Lämpligt sällskap är t.ex. Tropheus. Bäst hålls denna art parvis eller i en liten grupp (5-6 st).
Hanen blir betydligt större (honan max. 6cm), har en puckel på huvudet och en spetsigare analfena. Färgmässigt skiljer de sig inte.
Denna hästnos-art förekommer i flera olika populationer, dock enbart i sjöns allra nordligaste del. Färgmässigt skiljer sig de olika populationerna inte så mycket från varandra.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Akvariehelg