Zoopet
Att underhålla ett Nature Aquarium

Att underhålla ett Nature Aquarium


Text och foto: © Takashi Amano
Svensk översättning: Jennifer Mader

Klicka på Amanos fantastiska akvariefoton så ser du dom i hela 1250 pixlars storlek (gäller enbart goldmedlemmar).
Artikeln kan diskuteras i denna forumtråd på Zoopet.

I ett Nature Aquarium skapas layouten genom att stenar och rötter arrangeras och akvarieväxter planteras. Layouten är dock inte färdig i och med detta. En aquascape är komplett först när växterna har vuxit till sig. Det tar från några veckor till några månader från det att layouten har ordnats till dess att en vacker aquascape är färdig. Det roliga med ett Nature Aquarium är att underhålla aquascapen år efter år.


En vacker aquascape uppstår när akvarieväxterna växer väl. Det är viktigt att skapa en omgivning med rätt ljus, rätt mängd CO2, rätt vattenvärden och rätt näringsämnen

Följande punkter är viktiga för att underhålla layouten under en lång tid. Först måste vattenväxterna växa bra. Sen måste växternas volym hållas under kontroll, och alger som dyker upp måste tas bort. För att få friska växter har jag beskrivit hur man bygger upp substrat, vad som är rätt belysning samt CO2-tillskott i tidigare artiklar (som dock inte alla publicerats på Zoopet. Red. anm.).

Akvarieväxter växer bra när de får en miljö som gynnar fotosyntesen och som innehåller nödvändiga näringsämnen. När det gäller beskärning av vattenväxter har jag beskrivit trimning där den övre delen av vattenväxten klipps av med sax, till exempel för stjälkväxter som behöver beskäras oftast. Även om sättet att beskära beror på växttypen så är det allmänhet så i ett Nature Aquarium att man klipper av den övre delen av växterna och lämnar rötterna, den nedre delen av stjälken och utlöpare är intakt, och nya blad växer från den kvarlämnade delen.


Att klippa rätt är viktigt för att layoutens balans skall bibehållas eftersom friska akvarieväxter förökar sig kraftigt. Glossostigma och Hair Grass klipps vid ytan som på den här bilden och rötterna och utskotten lämnas intakta

Inte bara i Nature Aquarium, utan i alla akvarier där vattenlevande organismer finns kan alger bli ett problem. När det gäller en layout med växter blir alger ofta ett problem snart efter igångsättandet när vattenvärdena är instabila. Om vattenväxternas blad blir täckta av alger fungerar inte fotosyntesen tillräckligt bra och växterna blir allt svagare. Därför måste alger tas bort så snart som möjligt.

Alger kan antingen tas bort manuellt eller med hjälp av herbivorer (växtätare). Phyton-Git kan användas för att ta bort blågröna alger. I allmänhet används en kombination av metoder beroende på algsorten och karets tillstånd.

En anledning till algtillväxt är ett överskott av organisk materia eller näringsämnen i vattnet. När det gäller en layout med växter kan ett överskott på näringsämnen uppstå av följande skäl: För det första, näringsämnena i substratet brukar läcka ut i vattnet eftersom substratet inte är täckt av växter. För det andra, smutsen i vattnet avlägsnas inte tillräckligt väl eftersom det ännu är för få mikroorganismer i filtret eller i substratet. Och för det tredje, akvarieväxterna växer inte speciellt mycket och de absorberar inte så mycket näringsämnen. Dessa problem brukar uppstå första eller andra veckan efter att ett kar har startats. Denna period är nyckeln till aquascapens framtida framgång. Under denna period brukar först bruna diatomalger och sedan gröna alger dyka upp och förfula karet. Upprepade vattenbyten och extra mycket aktivt kol i filtret för att absorbera extra näringsämnen är effektiva sätt att hindra algerna från att sprida sig. Ett vattenbyte är en särskilt effektiv metod för att minska alger eftersom det minskar näringsämnena i vattnet och samtidigt kan man suga upp bomullsaktiga alger och trådalger. En smal slang är effektivare för att suga upp alger än en tjock slang. Gröna alger brukar växa på insidan av rutorna. Dessa kan skrapas bort med en trekantig plastlinjal. Efter att man har skrapat bort de gröna algerna bör de lösa algerna sugas bort.


Amanoräkor äter olika alger men behöver acklimatiseras till akvariets vattenvärden under en lång tid eftersom den är känslig för förändringar i vattenvärden

Men det finns en gräns för den manuella borttagningen som beskrivs ovan. Även om alger på glasytorna eller löst sittande alger på akvarieväxternas ytor kan tas bort med de nämnda metoderna brukar alger på stenar eller rötter som växer mellan smala blad på akvarieväxterna bli kvar. Att låta herbivorer äta dem är det mest effektiva sättet att kontrollera alger som är svåra att ta bort manuellt. På Nature Aquarium hålls algerna i schack av amanoräkor (Caridina multidentata) och de finns i de flesta akvarierna. Amanoräkor äter bomullsaktiga diatomalger och gröna alger som brukar komma strax efter att ett akvarium har startats och de växer på ställen som är svåra att komma åt manuellt. Men när de inte har några alger kvar att äta börjar de ibland att äta nya skott och blad på akvarieväxterna. Därför är det viktigt att anpassa räkornas antal till akvariets storlek och algernas mängd. I ett 60 cm långt akvarium är det lämpligt att sätta in 5 till 10 räkor och se hur de klarar sig. Eftersom amanoräkorna inte äter alla sorters alger är det effektivare att kombinera dem med andra herbivorer (växtätare) för att bli av med algerna. Siamesiska algätare (Crossocheilus oblongus) äter t ex hårdare alger som växer på stenar och rötter, och Black Molly och Platy äter långa trådalger som spirogyra. Otocinclus äter alger på bladens ytor. Några av dessa fiskar bör alltså också läggas till beroende på algerna.


Siamesiska algätare är mycket bra på att äta olika sorters alger men de brukar äta Willow-mossa och andra växter när de blir stora. Man bör inte ha för många av dem i ett kar.


Av fiskarna i Otocinclus-familjen är Otocinclus negro (Pseudotocinclus sp.) och Parotocinclus maculicauda effektiva när det gäller att bli av med alger.

Om du använder ovanstående djur för att kontrollera algerna bör de sättas in en till två veckor efter att karet har startats när algerna börjar synas. Sätter man in dem för tidigt kan de dra upp nyplanterade växter eller tugga på på bladen. Amanoräkor dör snart om de sätts in i ett nystartat akvarium där mikroorganismernas antal i filtret är lågt och där vattenvärdena är instabila (ammonium och nitrit är mätbara). Man bör kolla vattenvärdena innan man sätter in dem så att ammonium och nitrit inte är mätbara. Dessutom bör avfallet från amanoräkorna och andra herbivorer som samlas på den vackra sanden eller på akvarieväxternas blad sugas bort med en slang vid vattenbyte eftersom de annars kan orsaka att akvariet blir smutsigt


Information om akvariet:
Akvarium: L200 x D70 X H60 (cm)
Ljus: Grand Solar I (NAMH-150W/NA lampa 36W dubbel) x 3, tända 8 timmar om dagen
Filter: Super Jet Filter ES-2400EX x 2(Bio Rio, Tourmaline F)
Substrat: Aqua Soil Amazonia, Power Sand Special L, Bacter 100, Clear Super, Tourmaline BC, Penac W/för akvarium, Penac P
CO2: CO2 Beetle Counter (med Tower/20)
Syresättning: 16 timmar efter att ljuset släckts
Gödning: Brighty K, ECA, Green Gain, Green Bacter
Vattenbyte: 1/3 en gång i veckan
Vattenvärden: Temperatur: 26oC, pH: 6.8, TH: 20 mg/l, NO2: <0.02mg/l, No3: <1mg/l, COD: 4mg/l
Akvarieväxter:
Glossostigma elatinodes, Echinodorus tenellus, Hygrophila polysperma, Alternanthera reineckii, Rotala rotundifolia "green", Rotala sp. "Nanjenshan", Rotala indica, Eusteralis sp., Cyperus helferi, Isoetes japonica, Cryptocoryne wendtii "green x tall form", Cryptocoryne wendtii "tropica", Cryptocoryne wendtii "green", Cryptocoryne petchii, Cryptocoryne pontederifolia, Anubias barteri var.nana, Microsorium sp., Bolbitis heudelotti, Fontinalis antipyretica
Akvariedjur:
Paracheirodon axelrodi, Megalamphodus sweglesi, Megalamphodus megalopterus, Trigonostigma espei, Otocinclus sp., Crossocheilus oblongus, Caridina multidentata

INFO: Texten är skriven av Takashi Amano som äger ADA-products i Japan. De produktnamn som nämns i artikeln är ADA-produkter.

Translated text - courtesy of Tropical Fish Hobbyist magazine
Första sidan Akvarieguide AkvarietZoopet i stolt samarbete med
Akvariehelg